Följ oss via RSS!
2011-06-17

Medicinsk bibliotekskonferens i Linköping

Den 14:e Medicinsk Bibliotekskonferensen ägde rum i Linköping 14 juni. Konferensens fokus var på professionellt lärande och undervisning i informationskompetens för studenter, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal.
Cirka 110 deltagare samlades vid Linköpings Universitetssjukhus för en 2-dagars konferens och CELAs Alastair Creelman var inbjuden som gästtalare för att prata om öppna lärresurser och hur högre utbildning kan vinna på att satsa mot en större öppenhet. Se konferensens program.

Bland alla bra och intressanta föredrag kan vi plocka ut några allmänna intryck:

* Bibliotekarien bör vara en kirurg och inte en frisör; dvs arbeta reflekterande för att ständigt förbättra sitt arbete/arbetssätt, och alltså inte gå på rutin.

* Samarbete med andra yrkesgrupper är nödvändigt. Bibliotekarien har en hybridroll och kan synliggöra biblioteket och bibliotekariens kompetens genom ett gränsöverskridande arbetssätt.

* Biblioteket spelar en stor roll för hur väl studenterna kan lyckas med sina studier genom att bibliotekets webbplats hjälper studenten att orientera sig i universitetsvärlden och genom omfattande studieteknikhjälp. Särskilt viktigt är support om hur man skriver vetenskapligt och studieteknik.

* Biblioteket ska komma ut till verksamheten genom att erbjuda praktiska informationsträffar på avdelningar. Ambitionen är att locka, visa på möjligheter, göra biblioteket attraktivt och bygga varumärket ”medicinska biblioteket”. Flera exempel gavs om uppsökande verksamhet och kundanpassade menyer.

* Helsebiblioteket.no. Om den nationella norska medicinska informationsportalen som ger fri och lika tillgång till informationsresurser för all personal inom hälsovården. SKL undersöker möjligheterna att skapa en liknande resurs här i Sverige och en utredning har slutförts under våren.

* Biblioteket vid Hälsouniversitetet, Linköping, har sedan 25 år examinerat läkarstudenter (och andra studenter som sjuksköterskor, medicinska biologer m fl under kortare tid) i medicinsk informationssökning och kritisk granskning. Kursen är obligatorisk och examinationen enskild och muntlig. 2007 beslöt grundutbildningsnämnden att alla utbildningar ska ha någon form av kunskapskontroll inom ämnet informationskompetens.

Alastair Creelmans presentation om öppna lärresurser kan ses här:Text: Lil Carleheden Ottosson (Landstinget Blekinge), Alastair Creelman
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet vård landsting bibliotek öppna lärresurser e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>