Följ oss via RSS!
2011-06-09

Ungdomar föredrar stöd via nätet

En ny avhandling visar att många ungdomar föredrar att diskutera frågor som handlar om relationer, psykisk ohälsa eller sexualitet på nätet hellre än vid ett fysiskt möte med en kurator eller ansvarig vuxen.
Forskningen pågår vid Stockholms Universitet kring ungdomars nätvanor och i synnerhet hur de använder nätet för att diskutera känsliga ämnen. På nätet kan kontakten med vuxenvärlden ske på mer lika villkor, här kan unga behålla sin integritet, de behöver inte riskera att känna sig utelämnade eller att vuxna tar kontroll över deras liv.

Forskningsprojektet Att uttrycka det svåra online visar att de unga som vänder sig till UMO.se, Tjejzonen.se och Killfrågor.se – sajter som riktar sig till ungdomar för att ge råd och stöd – uppskattar möjligheten att kunna kommunicera med vuxna utan att mötas i det fysiska rummet. På sajterna finns olika sätt för unga att ta reda på svar kring saker de undrar över eller att uttrycka sig kring vad de upplever som intima, känsliga eller svåra frågor i vardagen. De uttrycker en lättnad i att använda nätet för dessa frågor och de understryker att anonymiteten på nätet ger en möjlighet att undvika andra människors (ofta vuxnas) inblandning i deras liv samtidigt som de kan ta del av vuxnas kunskap, hjälp och stöd.

Studien har genomförts i nära samverkan med de tre organisationerna som står bakom de sajter som studerats. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och bedrivs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Verksamma forskare i projektet är Cecilia Löfberg samt Margareta Aspán.

Källa: Pressmeddelande, MyNewsdesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet barn avhandling ungdomar

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>