Följ oss via RSS!
2011-06-03

Lyft skolbiblioteken

Digital kompetens är en av EUs nyckelkompetenser för skolan och skolbiblioteken har en central roll att spela för att se till att alla elever är digitalt kompetenta när de slutar skolan.
En artikel i Dagens Samhälle, Biblioteken mer än katedern svaret på skolans digitalisering, vill se en ny ton i dagens skoldebatt. Enligt författaren, Karin Linder (Förbundsordförande DIK), läggs allt fokus på det som är fel med dagens system och vi borde i stället lägga vår kraft på att se hur vi ska möta framtidens utmaningar.

- Katedern i all ära, men det livslånga lärandet blir ingen realitet om eleverna blir passivt sittande framför en kateder. Grunden för ett livslångt lärande läggs först när eleverna lär sig att aktivt navigera i den uppsjö av informationskällor som finns att tillgå runtom dem, i skolans mediebestånd och digitala lärresurser och allt annat som finns att hitta via datorn.

Källkritik och informationssökning är nödvändiga kompetenser i dagens informationsöverflöde och då blir skolbibliotekariens roll central. Samarbete mellan bibliotekarie och lärarna krävs om eleverna ska få rätt stöd. Bibliotekets roll måste lyftas fram som ett digitalt nav i skolans pedagogiska process hellre än ett rum med böcker..
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens delaktighet bibliotek informationssökning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>