Följ oss via RSS!
2011-05-27

E-hälsa i Sverige halkar efter menar ny rapport

Digitaliseringen inom vårdsektorn går alldeles för långsamt och övergripande strategier behövs. Det framgår av en ny rapport från Vinnova.
Om resurserna inom vården ska räcka framöver är det nödvändigt att utveckla en långsiktig hälsostrategi och skapa ett system som gynnar innovation och samarbete. Det är kärnan i en ny rapport från Vinnova, Hälsa genom e - e-hälsorapporten 2010 enligt en artikel i tidningen IT i vården, Utvecklingen av svensk e-hälsa har tappat fart.

Tidigare var Sverige ett ledande land inom e-hälsa men nu har andra länder hunnit ikapp och även kommit längre och det oroar Vinnova. Rapporten räknar att en strategisk satsning skulle kunna leda till besparingar på 30-40 miljarder kronor under en 10-års period genom att implementera smartare tjänster och rutiner. Det finns för många stuprör i systemet som alla försöker hitta egna lösningar i stället för att se helheten. Det behövs incitament för att tänka nytt och våga testa nya möjligheter.

Enligt Monica Winge, handläggare på Vinnova:
– Vad som behövs är sammanhållna insatser över hela vårdkedjan, oberoende av huvudmän och utförare. E-hälsa är primärt ett processtöd och kan inte bidra till något värde om det inte är rätt processer som stöds. E är alltså en möjliggörare, men inte själva lösningen.

Rapporten föreslår fyra utvecklingsspår - som tillsammans kan utgöra delarna i ett nytt innovationssystem för hälsa, vård och omsorg.

Läs rapporten (pdf)

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård rapport IKT innovation e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>