Följ oss via RSS!
2011-05-18

Omvårdnad i förändring

Sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI) höll sin årliga konferens i Göteborg 17 maj. Temat i år var omvårdnad i förändring med stöd av digital teknik och flera intressanta initiativ visades upp under dagen.
Sektionen för omvårdnadsinformatik har idag haft sin årliga konferens med ett intressant och högaktuellt program. CELA:s Alastair Creelman var inbjuden för att öppna konferensen med en översikt om trender inom lärande och sociala medier och bildspelet visas längre ner.

Omvårdnad är i förändring och vi ser ett paradigmskifte utifrån en mera medveten och `uppdaterad patient' från nätet. Vårdpersonalen måste hänga med i den utveckling som nu sker och utifrån sitt inside kunnande vara med och påverka alla innovativa verktyg som finns i pipeline. Vårdpersonalen kan vårdens processer och de måste vara delaktiga i den förändring som dagens och framtidens patienter/vårdkunder kräver. Utbildning inom IKT-området för all vårdpersonal är en ledningsfråga och måste prioriteras med det snaraste. Honnörsord inom vård och utbilning är öppenhet, kollaboration och mobilitet.

På nationell nivå pågår ett utvecklingsarbete via SKL och Center för eHälsa i samverkan som berör medborgare, vårdpersonal och beslutsfattare - och alla måste nu jobba för att samverka kring vårdens processer.

Kajsa Söderberg presenterade Mina vårdkontakter som används idag av de flesta landsting. Med tjänsten kan du kontakta din mottagning i olika ärenden. Du kan också lägga in anteckningar om inbokade läkarbesök, vaccinationer med mera i en kalender. Säkerheten är bra tack vare e-legitimation.

Sue Harden från Skånes Universitetssjukhus visade en plattform för internutbildning som har använts med framgång i Lund och Malmö, Nätbaserade Vårdutbildningar. Förhoppningen är att flera i landet kan ha nytta av denna tjänst och att flera kurser och filmer kan läggas in i plattformen.

Martin Rydmark, professor vid Sahlgrenska Akademin, pratade om hur interaktiva spel och 3D virtuella världar kan användas i behandling av bland andra strokepatienter. Han kallar projektet, lite med glimten i ögat, World of Vårdcraft. Projektet har redan visat positiva effekter av att patienter nu kan träna motorik och rörelse på ett roligare och mer stimulerande sätt via 3D spel och datorerna ger vårdpersonalen viktig information om hur bra patienten klarar speluppgifterna. Läs mer och se en film om projektet på Mednet.


Alastairs presentation, Lärande och sociala medier


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar konferens vård landsting e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>