Följ oss via RSS!
2011-05-16

Varför gillar man inte interna utbildningar?

Kompetensutveckling ska stimulera och utmana men många interna utbildningar inom företag och andra organisationer misslyckas. Allt för ofta blir utbildning ett störningsmoment i det dagliga jobbet och engagemanget saknas bland många deltagare.
En ny artikel på Upside Learning, Do people really like to go on training courses?, frågar varför många interna utbildningar inte lyckas engagera deltagarna och försöker ge förslag till lösningar.

Enligt artikeln finns det flera anledningar bakom det låga engagemanget:
* Utbildning tar tid från arbetet. Att vara borta från skrivbordet en dag betyder dubbelt så mycket arbete att hinna med dagen efter.
' Fel personer väljs ut till utbildningen
* Fel uppfattning hos deltagarna. Att gå på kurs betyder att man inte kan.
* Den nya kunskapen kan inte sättas in i det dagliga arbetet. Man kan få inspiration från kursen men tillbaka på jobbet är det vardagen igen.

Lösningen är att inte bara satsa på klassrumsmodellen och låta utbildningen vara en del av den dagliga rutinen. Alla deltagare har redan mycket kunskap och man borde sätta mer fokus på det kollaborativa lärandet. Man måste gå från passiv informationsöverföring till mer interaktivt lärande. En blandning av fokuserade interaktiva fysiska möten med diskussion, reflektion och samarbete på nätet verkar det optimala.

Läs artikeln.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning företag

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>