Följ oss via RSS!
2011-05-09

Digital delaktighet

Vad innebär det att vara digitalt delaktig? Ja, tidigare har man i alla fall mest tittat på tillgång. Har människor tillgång till dator i hemmet, på jobbet eller i skolan?

Tillgång är onekligen väsentligt för att man ska kunna vara digitalt delaktig. Men tillgång säger inte mer än att en person då och då har möjlighet att vistas i fysisk närhet av en dator. Det säger inte någonting om huruvida personen slår på datorn, hur ofta h*n gör det och, framför allt, det säger inte någonting om vad h*n gör när den väl är på.
Istället bör man titta på användande. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2010 finns det en och halv miljon svenskar som sällan eller aldrig använder nätet. Många av dessa har säkerligen tillgång, men de är inte digitalt delaktiga.

Kampanjen Digidel 2013, som trampade igång på allvar tidigare denna vår, verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. På kampanjens hemsida uttalar man att man vill att alla ska "våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster".

Hur får man folk att våga och kunna? Man kan arbeta med små och trygga grupper och kurser. Man kan ha små "prova på-workshops". Man bör kanske komma till folket (ta sig ut till bibliotek och föreningar) istället för tvärtom. Men inte minst: man får folk att våga och kunna om man får dem att vilja. Där har vi ägget, enligt min mening. Får man inte människor att vilja, är det omöjligt att få dem att kunna och våga. Hittar man viljan blir trösklarna betydligt lägre.

Men hur får man då människor att vilja bli digitalt delaktiga?
Tidigare tror jag att den frågan faktiskt undvikits på grund av att man inte vill känna att man tvingar på människor något. Nog måste man få välja själv huruvida man är nätaktiv eller inte, liksom.

Men i dagsläget är det svårt att välja själv. Man står per automatik utanför en lång rad förmåner, chanser och möjligheter om man inte är nätaktiv. Nätet underlättar vardagssysslor, ger möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen, kan ge folk bättre vård och omsorg samt kan ge möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Och det finns inte något som tyder på att den tendensen kommer att brytas. En icke-nätaktiv människa kommer att vara ännu mer utanför om ett, om två och om tio år. Valmöjligheten krymper hela tiden. Vill vi att människor ska ha samma chanser, måste vi få människor att vilja.

Att frammana vilja bör nog komma från att man visar på direkta fördelar. Finns det en släkting utomlands, kan man visa på Skype eller Facebook. Finns det intresse för trädgård och vill veta mer om beskärning av rosor kan man visa på trädgårdsforum och RSS-flöden. Man bör alltså inte ha stora föreläsningar för stora grupper om flashiga saker som man utgår från kommer att intressera alla. Då höjer man nog snarast tröskeln för de som inte är digitalt delaktiga. Nej, man måste lägga sig på en nivå där man vet vem eller vilka man pratar med. Man måste specialanpassa för målgruppen.

Man måste börja i något högst konkret och man bör ställa och besvara frågor som: Vem är Du? Vad kan just Du ha för nytta och glädje av nätet? På vilka sätt förlorar Du på att inte vara digitalt delaktig?
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar blogg folkbildning delaktighet grundläggande datakunskap IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

2 kommentarer v

Internetdemokrati för vem?

Jag skrev det här inlägget för ett tag sedan som tar upp just frågorna kring vem som har kunskap nog att kunna vara delaktig i en demokrati som alltmer förflyttas till internet: http://samesamebutdifferent....
2011-05-09, 15.11 av Lasse Edfast

Svar till Lasse Edfast

Väl skrivet, Lasse, och väl sammanfattat i (citat från din blogg) detta: "jag tror att den demokratiska kraften har förskjutits lite från Regeringsformen och Vallagen mot Yttrandefrihetsgrundlagen".
2011-05-09, 15.57 av Mathias