Följ oss via RSS!
2011-05-06

Filmer som skapar diskussion om tillväxt och innovation

Centrum för urbana och regionala studier vid Örebro universitet är en forskningsmiljö där frågor om hållbarhet, staden och regionen och lokal demokrati utforskas. De har bland annat tagit fram ett par filmer som kan användas som utgångspunkt för diskussionsmöten.
Det pratas mycket om innovation och tillväxt men vad menar vi egentligen? Det finns olika sätt att tolka begreppen och när vi diskuterar tillväxt och innovation är det viktigt att vi försöker vidga begreppen och se dem från andra håll. Forskare vid Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet, har därför tagit fram två filmer som kan stå som utgångspunkt för en mer nyanserad diskussion.

Filmerna riktas till flera målgrupper: förtroendevalda, tjänstemän, lokala nätverk, föreningar m fl. Intresserade grupper kan titta på filmerna och sedan diskutera innehållet ur flera perspektiv:
    • fundera över alternativa röster om tillväxt
    • stärka den sociala dimensionen när det gäller tillväxt
    • ge stöd till förändringsaktörer
    • inspirera till ett fördjupat tänkande om samhällsfrågor
    • vara nyskapande

Filmerna kommer med färdiga förslag till diskussionsuppgifter och meningen är att intresserade grupper kan arbeta genom paketet helt själva eller bjuda in forskarna som kan sedan leda/delta i diskussionen. Forskarna som har gjort filmerna och materialet är Gun Hedlund, lektor i statskunskap och Katarina Larsson, filosofie doktor i historia.

Läs mer om projektet och se filmerna.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet företag forskning video politiker tillväxt innovation

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>