Följ oss via RSS!
2011-04-20

Digitala verktyg gör elever mer kreativa

Barn blir mer kreativa i sitt lärande när de får använda digitala verktyg som en naturlig del av sitt skolarbete. Det är slutsatsen i en ny avhandling.
När barn får använda datorer, digitala kameror, smarta mobiler och webbaserade verktyg i skolan skapar de sitt eget lärande och visar en stor kreativitet och uppfinningsrikedom. Susanne Kjällander vid Stockholms universitet har nyligen skrivit sin avhandling om elevernas användning av digitala medier i klassrummet. Hon har studerat elever mellan 6 och 17 i fem olika skolor och avhandlingen beskriver hur eleverna uttrycker sig digitalt och hur de har samarbetat kring inspelning, skrivande och diskussion.

– Jag har följt och videofilmat från det att läraren introducerat ämnet tills att eleverna har presenterat sina nya kunskaper och läraren bedömt eller betygsatt. Sedan har jag skrivit ned allt som eleverna sagt, deras gester och kroppspositioner och vad som hänt på datorskärmen.

Eleverna som hon har studerat har arbetat inom geografi, historia, religion och samhällskunskap. Avhandlingen visar att elevernas engagemang har varit klart större än normalt och att gränsen mellan skolarbete och fritid har suddats ut till en viss del. Flera elever gjorde mycket arbete frivilligt utanför klassrummet.

Avhandlingen kan väl vara intressant för alla skolor som just nu implementerar en-till-en satsningar (en dator till varje elev).

Läs avhandlingen, Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case studies of Social Interaction in the Social Science Classroom.

Läs mer på Forskning.se.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens pedagogik digitala lärresurser IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>