Följ oss via RSS!
2011-04-15

CELA presenteras i Spanien

CELA fick möjligheten att presentera sig vid en konferens i Badajoz i Spanien som exempel på regionalt samarbete för att skapa digital delaktighet.
Konferensen ingick i EU-projektet IMMODI som BTH deltar i och CELAs roll var att visa ett exempel på hur Region Blekinge arbetar med utvecklingen av digitala tjänster inom offentlig förvaltning samt bidrar till att överbrygga den digitala klyftan.

CELAs Alastair Creelman följde med två kollegor från BTH till den vackra staden Badajoz som står vid gränsen mellan Spanien och Portugal. IMMODI-projektet består av 10 partners från Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Finland och Sverige och dessa partners representerar regioner med en stor del glesbygd och bergsområden. Alla partners i projektet har plockat fram egna goda exempel på e-government och e-hälsa och visat upp dem. Ett antal av dessa goda exempel (11 st) har lyfts fram som överföringsbara, dvs att en annan partner kan implementera samma lösning fast anpassat till sin egen sammanhang. På detta sätt sprids goda idéer från land till land.

Många spännande projekt och satsningar presenterades och det som alla hade gemensamt var följande:
- Digital kompetens lyfts fram som nyckeln till framtidens utveckling. Oerhört viktigt att alla länder satsar på att motverkar en digital klyfta i samhället.
- Målet är att alla medborgare ska kunna sköta sina myndighetskontakter via nätet i en snar framtid.
- Insatser behövs för att digitalisera offentlig verksamhet.
- Kompetensutveckling för offentligt anställda är en akut fråga.
- Offentliga organisationer måste se över och uppdatera sin IT-infrastruktur för att vara mer framtidssäker (t ex nätbaserade tjänster i stället för egna).
- Ökat samarbete mellan aktörerna för att slippa återuppfinna hjulet.

Vi hörde också en del information om EUs satsningar inom IT och offentlig förvaltning. Just nu har EU öronmärkt €15 miljarder för satsningar inom IT, därav €12,7 miljarder för IT-tjänster mot medborgare och små och medelstora företag. När det gäller vårt område (e-government, e-health, e-learning, digital delaktighet) finns det €5,2 miljarder men bara €1 miljard har hittills allokerats. det betyder att det finns mycket pengar kvar för nya projekt och satsningar! Läs mer i E-government action plan 2011-2015.

Här ser du CELAs presentation från konferensen.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar eu projekt konferens digital kompetens delaktighet myndighet internationell IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>