Följ oss via RSS!
2011-03-28

Varför ska klassen blogga?

En skolklass på Gotland studerar litteratur genom att skriva en gemensam blogg. Bloggen har sedan blivit inspiration till andra och har även gett eleverna insikter i mycket mer än bara litteraturstudier.
Klasser 4-6 på Eskelhem skola på Gotland läser, diskuterar och funderar kring böckerna om Emil Wern. Dessutom vandrar de runt i Visby innerstad för att utforska de platser Emil Wern besöker i böckerna. Allt detta dokumenteras på bloggen Detectiven Emil och vi.

Genom att arbeta med en blogg som kan ses av alla har eleverna lärt sig mycket mer än de hade gjort i mer traditionellt klassrumsarbete. De har lärt sig att bara använda bilder som får kopieras (med Creative Commons licens), diskuterat källkritik och frågor kring layout och publicering. Dessutom kan de visa upp sin blogg för vänner, släktingar och omvärlden och får kommentarer och kontakter långt utanför den egna skolan.

Enligt läraren Marie Andersson (se hennes presentation i filmen till höger):

- Syftet med bloggen är först och främst ett sätt att visa hur lärare och elever kan arbeta med litteratur i skolan. I vårt arbete kan vi koppla ihop böckerna om Emil Wern med en verklig plats (Visby) vilket gör att eleverna kan läsa och ställa sig kritiska till det lästa eftersom de rör sig på hemmaplan. Min förhoppning är också att eleverna, genom arbetet med böckerna, lär sig mer om sin hembygd. Genom diskussioner om språket och innehållet i böckerna utvecklar eleverna sin språkliga kompetens tillsammans med sina klasskamrater. Ett annat syfte är att vi genom att använda vår egen blogg som utgångspunkt kan använda den för att lära oss mer om upphovsrätt, källkritik och annat som finns på Internet. Våra mottagare är förhoppningsvis andra lärare, elever, de som vi känner och några vi inte alls känner. Vi hoppas också att de kommenterar det vi skriver och på så sätt har vårt skolarbete ”riktiga” mottagare vilket förhoppningsvis stimulerar eleverna till att skriva mer.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg sociala medier barn

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>