Följ oss via RSS!
2010-11-26

Lärarens framtida roll

25 november hölls ett webbseminarium om hur lärarens roll håller på att förändras från kunskapsförmedling till mentorskap och vägledning. Seminariet bestod av en paneldiskussion med representanter från högskolan, skolan och folkbildningen och nästan 400 personer hade anmält sig. Seminariet var ett samarbete mellan CELA, lärarnätverket Dela!, Nätverket för IT inom Högre Utbildning och SUNET.

Hela seminariet spelades in och kan ses på följande länkar:
Del 1
Del 2

Det som är mest intressant med stora webbseminarier som detta är att det skapas ;två parallella diskussioner. Panelen diskuterar i bild och ljud medan chatten kommenterar, utvecklar och ibland tar upp helt andra frågor. Kanske borde vi prova att satsa mer på chatten och ett par tre moderatorer som kommenterar chatten och gör ett antal korta inlägg för att stimulera diskussionen.

Niklas Karlsson skrev ett blogginlägg om seminariet, Fler webbseminarer om likheter och skillnader i lärarens roll – i framtiden, med funderingar och länkar till andra blogginlägg.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola universitet lärande vuxenutbildning seminarium framtid

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>