Följ oss via RSS!
2011-03-20

Statistik - mer än bara data

I Sverige är det statistiska centralbyrån, SCB, som samordnar det svenska statistiken. SCB är en myndighet vars uppgift är att ta fram statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De har en fantastiskt bra webbplats där man gratis kan hämta ut data.

Statistiksdatabasen


www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvariga myndigheter. Innehållet i Statistikdatabasen växer ständigt, i slutet av år 2010 fanns närmare 2 300 tabeller och under året hade användarna gjort drygt 1,2 miljoner uttag ur Statistikdatabasen.

Vid uttag ur Statistikdatabasen skapas tabeller utifrån de val som användaren gör. Uttagen från Statistikdatabasen kan även laddas ned i olika format för fortsatt bearbetning och analys av statistiken.

Statistikdatabasen är tillgänglig utan kostnad. För att göra stora uttag behöver
man dock registrera sig. Ett tabellhanteringsprogram som kan hantera stora mängder statistiskt material är PC-AXIS som kan laddas ner gratis.

Man kan söka data på olika sätt - antingen genom att söka på text eller kod (tex
kommunkoder) i en sökruta eller genom att välja via ämnesområde med rubriker som befolkning, energi eller miljö.

Namnstatistik


www.scb.se/Pages/NameSearch.aspx?id=259432

Man kan skriva in sitt förnamn eller efternamn i sökrutan för att se hur många i Sverige som har samma namn.
Jag skrev in Eva och fick detta svar

Förnamn
Det finns 191834 kvinnor som har förnamnet Eva. Av dessa har 88509 namnet Eva som tilltalsnamn.
Det finns 3 män som har förnamnet Eva. Av dessa har 1 namnet Eva som tilltalsnamn.

Prisomräknaren


www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649

Här kan man skriva in ett belopp och ett årtal för att se vad de motsvarar vid en annan tidpunkt:

Hade jag köpte något för 1000 kr 1963 så motsvarar det 10 022,27 kr i februari 2011.


Statistikatlasen


www.scb.se/kartor/Statistikatlas/index.html
Statistikatlasen är en interaktiv atlas med visualisering av statistik ur SCB:s stora lager av officiell regional statistik.

Statistiken visas i karta, i flera olika diagram - men också i tabellform. Animering av tidsserier ingår. Interaktiviteten består i att du fritt kan välja de statistiska variabler som är inlagda i Statistikatlasen och analysera dem på flera olika sätt. I Statistikatlasen finns också korta analyser av statistiken.

Väljer man någon av de förladdade historierna (tex småhuspriser 1985-2009) så kan man se hur priserna stiger allteftersom åren går, vilka år priserna gick tillbaka, och vilka kommuner som har dyrast/billigast hus just nu. Vill man följa en särskild kommun i prisutvecklingen kan man markera den i kartan och får på så sätt även se den animerad.

Ha koll på statistik

När SCB har sammanställt och analyserat data skickar de ut pressmeddelanden och nyheter:

 www.scb.se/rss
 twitter.com/scb_nyheter

Eva Norling, vårdagjämningen 2011
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar statistik data scb

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>