Följ oss via RSS!
2011-03-18

Folkbiblioteket som offentlig arena

En ny magisteruppsats examinerar folkbibliotekets framtida roll som offentlig arena och ser flera problem med tankar om en mer kommersiell anpassning.
Johanna Lagerberg och Emelie Sundström, Högskolan i Borås, har skrivit en magisteruppsats om folkbiblioteket som offentlig arena - Biblioteket som offentlig arena. De ser en fara att biblioteken fokuserar för mycket på mätbara resultat. Ska biblioteket satsar på tjänster för de köpstarka som redan har digital kompetens eller är det viktigaste att erbjuda support och uppmuntran till dem som saknar just denna kompetens?

- I dagens samhälle med ett ökat individfokus och en ökad nyttobetoning blir de offentliga arenorna allt mer marginaliserade och sällsynta. Förutsättningarna för att träffas i neutrala rum minskar i takt med kommersialismens inblandning i den offentliga sfären och förflyttas alltmer från den fysiska miljön mot den virtuella.

Bibliotekets främsta fördel är kanske att det erbjuder ett av få neutrala offentliga platser för diskussion i dagens samhälle och utifrån det kan de bygga sin framtida roll.

Peter Alsbjer skriver en mycket bra artikel om uppsatsen, Om folkbiblioteket som offentlig arena.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens folkbildning delaktighet bibliotek

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>