Följ oss via RSS!
2011-03-13

Skolministern vill se läraren tillbaka i kateden

Skolministern Jan Björklund skapade en hel del diskussion med en debattartikel i DN där han menade att läraren ska tillbaka i kateden och leda undervisningen.
Debattartikeln av skolministern Jan Björklund i DN, Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder, skapade mycket diskussion bland lärare idag. Skolministern betonade vikten av lärarledda lektioner med hela klassen i stället för självstudier. Han menade att de allt sämre resultaten som svenska skolor uppvisar i internationella studier beror i stor grad på att lärarens roll i klassrummet har försvagats och att eleverna lämnas allt för ofta att klara sig själva. Självstudier i klassrummet ger fördelar till mogna, studievana elever medan svagare elever missgynnas om det inte finns tydlig ledning menade skolministern.

- Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från lärarledd undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända skolans negativa trend. Det är hög tid att låta lärarna vara lärare.

Flera bloggposter och ett mycket livligt Twitterflöde fortsatte diskussionen resten av söndagen. Twitterflödet #merkateder fick över 800 meddelanden och blev en av Sveriges största Twitterdiskussioner. Läs till exempel följande bloggposter om debattartikeln:

* Herr B blandar ihop äpplen med päron med risk att stoppa upp all skolutveckling

* Katedundervisning

* Twitterflöde på #merkateder

Vad tycker du?


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola lärande

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>