Följ oss via RSS!
2011-03-11

Flexibel utbildning för regional utveckling - VKF konferens 2011

Det västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) hade sin årlig konferens i Göteborg 10 mars. Cirka 100 personer deltog från lärcentra, folkbildning och högre utbildning. Temat i år var flexibel utbildning för regional utveckling och Cela var förstås i fokus.
Konferensen VKF 2011 hade tre huvudtalare som föreläste på förmiddagen och sedan fick möjlighet att diskutera med deltagarna under parallella sessioner på eftermiddagen. Detta upplägg gav huvudtalarna bättre kontakt med deltagarna och det fanns dessutom gott om tid för mingel och informella möten.

- Celas Anna Söderberg berättade om Cela-projektet och vi skapar tillväxt i Blekinge genom lustfyllt lärande via digitala verktyg och kanaler.
- Frank Rennie från skotska Lews Castle College (UHI) talade om nya nätbaserade utbildningsformer för att stärka landsbygd och regional utveckling.
- Johan Lundin från Göteborgs Universitet vände på perspektiven och uppmärksammade att högre utbildning på distans är en utbildningsform som blir allt vanligare även på campus.


Frank Rennies presentation, The ecology of distributed education handlade om utbildningens ekologi. Lärande liknar ett komplext ekosystem där många personer samarbetar, lär av varandra och ständigt får anpassa sig till nya situationer.

Teknisk innovation ger oförutsägbara möjligheter och många blir förvirrade inför den stora mångfalden i utbudet. Det är naturligt att vi försöker hitta mer greppbara miljöer som lärplattformen för att försöka behålla kontroll och det är klart att skolor och högskolor föredrar tryggare, säkrare lärmiljöer än det öppna nätet. Men Frank menade att utbildare måste undersöka nya verktyg och metoder och se vilka fördelar de kan erbjuda.Anna Söderberg berättade om hur vårt projekt stödjer den regionala utvecklingen i Blekinge (se bildspelet på SlideShare). Hon berättade om projektets nyckelområden: omvärldsbevakning, möten/seminarier och små praktiska proof of concept projekt med företag, skolor, kommuner och andra aktörer i regionen. Hon gav exempel på Celas aktiviteter och betonade att även om Cela har sin bas i Blekinge söker vi samarbete med alla regioner för att stimulera utvecklingen av nätbaserad utbildning.

För mer information om Celas mål, vision och fokusområden se fliken Om Cela.

Johan Lundin forskar vid Göteborgs Universitet i projektet NUDEL (Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande). Projektet undersöker lärarnas användning av IT och de har nyligen gjort en stor enkätundersökning av alla lärare vid Göteborgs Universitet och Högskolan Väst.
Se bildspelet på SlideShare

Utifrån enkätsvaren kan de bland annat konstatera följande:
* de flesta lärare använder IT i ganska stor utsträckning
* attityder till IT-användning i undervisningen är överraskande positiva
* en ökad användning av "distansteknik" även på campus, gränserna suddas ut mellan distans och campus

Nästa steg i forskningen är djupintervjuer med lärare för att skapa underlag för framtidsscenarier och strategier. Även jämförelser med utländska universitet kommer längre fram.

Efter lunch blev det tre parallella diskussioner där deltagarna fick diskutera vidare med huvudtalarna.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning forskning föreläsare lärande konferens samverkan student pedagogik internationell

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>