Följ oss via RSS!
2011-03-09

Konferens om skolbibliotekets framtid

Nya skollagen säger att varje elev ska ha tillgång till skolbibliotek oavsett skolform ( 2 kap § 36). Detta lär ha vållat mycket huvudbry och en del bekymmer hos framförallt beslutsfattare inom skolans värld. Nu samlas intresserade till en konferens i Kalmar 23 maj.
2011 års 3-länskonferens - Kalmar, Blekinge, Kronoberg - för biblioteksfolk från grundskola och gymnasium kommer att även vända sig till rektorer och andra beslutsfattare inom skolans värld.

23 maj 2011Linnéuniversitetet Kalmar (Nygatan 18, Falkens stora hörsal) arrangeras en dag under tema Skol[biblioteks]utveckling för eleverna i vår region – fakta, framgångsfaktorer, inspiration.

Programmet

- Från Skolverkets horisont om skolbibliotek. Anette Holmqvist
- Skolbiblioteksutveckling, skolutveckling – nationellt och internationellt. Maud Hell
- Strategi och framgångsfaktorer för skola och bibliotek. Pauligymnasiet – Årets skolbibliotek 2010
- Workshop och handlingsplanering för att bli Årets Skolbiblioteksregion 2016
- Skolvärldens utmaningar – IKT för elevens skull, digital kompetens och digitala klyftor Johanna Karlén.

Anmälan och information via Regionförbundet i Kalmar läns webb.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola konferens bibliotek barn

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>