Följ oss via RSS!
2011-03-09

Fungerande medier

Vi kommunicerar via många olika medier: tal, skrift, bild och film. Idag kommunicerar vi som aldrig förr och genom nya medier på nätet skapar vi enorma möjligheter för samarbete och utveckling. Men det finns samtidigt hinder och flera har svårt att förstå budkapet.
Fungerande Medier är en ny webbplats som utforskar hur vi kommunicerar idag i tal, skrift, bild och film och fokuserar främst på tillgänglighetsfrågor. Sajten har utvecklats av bland andra Dyslexiförbundet och syftet är att öka medvetenheten hos informatörer och medieproducenter om tillgänglighet i dagens medier.

- Fungerande medier är ett projekt som vänder sig till alla som är intresserade av media och kommunikation i stort. Kanske främst till dem som utvecklar medier, som webbsidor, böcker, tidningar, dataspel, animationer och till dem som förmedlar olika typer av budskap – bibliotekarier, lärare, föräldrar, försäljare, annonsbyråer, journalister osv. Projektet drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Huvudman är Dyslexiförbundet FMLS i nära samarbete med FUB - för barn och unga med utvecklingsstörning.

Webbplatsen innehåller många intressanta filmer om kommunikation och medier och länkar till mer. Titta på denna korta introduktionsfilm till exempel.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar information video media funktionshinder

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>