Följ oss via RSS!
2011-03-02

Kommuner och landsting på sociala medier

Använder din kommun sociala medier för att kommunicera med kommunens invånare? SKL har gjort en sammanställning.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en sammanställning av alla kommuner/landsting/regioner som använder sociala medier och i så fall om de har tagit fram en policy för sådant. Tabellen ska uppdateras kontinuerligt men utgår ifrån en enkät som gick ut under november-december 2010. I tabellen finns det länkar till befintliga policydokument.

Kommuner och landsting på sociala medier


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun sociala medier landsting

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>