Följ oss via RSS!
2011-03-02

Bättre resultat med datorn

En studie i Malmö visar att tillgång till datorer kan hjälpa elever att förbättra sina testresultat. I synnerhet svagare elever gynnas.
Två lärare i naturvetenskap vid Pauli Gymnasium i Malmö, Marianne Almström och Ann Erlandsson, har nyligen gjort en studie där de jämförde testresultat mellan två grupper elever: en grupp som hade tillgång till traditionella läromedel och en annan grupp som fick använda nätet.

Eleverna läste Naturkunskap A och testades på olika sätt. Den ena gruppen hade tillgång till sina anteckningar och kurslitteratut när de skrev provet och den andra gruppen kunde söka information på nätet. De fick söka fritt men fick inte kommunicera med varandra.

Resultatet var att klassen som hade tillgång till datorer förbättrade sina betyg medan den andra gruppen visade ingen förbättring. De svagare eleverna visade faktiskt den största förändringen i testresultat. De hittade information som de förstod och kunde tillämpa den. Ett oväntat problem var att de starkare eleverna hade vissa problem med informationsöverflöd. När de fick söka fritt på nätet hittade de för många källor och hade svårt att sortera. Det visar ett behov av undervisning i källkritik bland annat.

Läs mer i artikeln Datorer påverkar provresultaten på bloggen Skolkompassen (Malmö Stad).

OBS Bilden till höger har ingen koppling till eleverna i den aktuella skolan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens digitala lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>