Följ oss via RSS!
2011-02-28

Sociala medier i kommunal verksamhet

Varför ska kommunen använda sociala medier som bloggar, Facebook och Twitter?
Många kommuner börjar använda sociala medier för att kommunicera med kommuninvånarna men inte utan kritik. En del menar att sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter är högst personliga kanaler och bör inte ingå i offentlig verksamhet.

En som har engagerat sig i sociala medier är kommunchefen i Katrineholm, Mattias Jansson. Han har sedan länge bloggat flitigt om hur han ser på sin roll som kommunchef och om angelägna frågor i kommunen. Här kommer en presentation som han gav 15 februari (Vad kan sociala medier erbjuda för kommunmedborgarna - och kommunen?) där han förklarar varför sociala medier är viktiga kommunikationskanaler för kommunen och hur han ser på utvecklingen.

Kommunen bör sträva efter öppenhet, menar han - öppen debatt, öppenhet kring politiken och information och fokus på delaktighet. Via sociala medier kan kommunen nå ut till flera, i synnerhet ungdomar, och skapa diskussionsplatser på nätet så att flera kan känna sig delaktiga.

Här kan du ta del av hela presentationen som film och bildspel.

Film och bildspel: Some rights reserved CC Attribution Mattias Jansson
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun sociala medier föreläsning presentation

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>