Följ oss via RSS!
2011-02-23

12 fördelar - Varför kompetensutveckla via e-lärande?

Nya arbetssätt och tekniker ställer nya krav på företagens medarbetare. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer avancerade växer behovet av att ständigt kompetensutveckla sina medarbetare. Under senare år har ett nytt kompetensutvecklingsverktyg, e-lärande, skapat revolutionerande möjligheter för företag. Allt fler ser möjligheter med e-lärande.
E-lärande betyder webbaserad utbildning - kunskap förmedlas och kommuniceras via elektroniska hjälpmedel på distans eller lokalt, med eller utan lärare.

Det finns en framtidspotential med e-lärande då företagsklimatet hårdnar och blir tuffare blir vikten av kompetensutveckling mer central. E-lärande är ett bra och kostnadseffektivt komplement till traditionell klassrumsutbildning.

12 fördelar med att kompetensutveckla via e-lärande

1. Tidsbesparing då man effektivisera lärandet - kompetensutvecklingsprocessen går snabbare.
2. Kostnadseffektivt då det är billigare än traditionell utbildning. Många företag har inte möjlighet att skicka iväg sin personal på utbildningar som innebär resor till annan ort.
3. Stimulerar och skapar engagemang, diskussion och förståelse.
4. Kostnadsbesparande då man kan återanvända information som finns att inhämta via datorn.
5. Uppdateringsmöjligheten är stor, vill man nå ut med ny information till flera medarbetare på en och samma gång krävs inte längre fysisk närvaro.
6. Arbetsmarknaden domineras av livslångt lärande. E-lärande kan ses som en
löneförmån - en del företag kopplar utbildningarna till ett poängsystem som ger utfall i form av löneökning.
7. E-lärande kan vara en strategi för att skapa lojalitet mellan medarbetare och
arbetsgivare. Personal som känner att arbetsgivaren satsar är mer lojala mot sina arbetsgivare.
8. Medarbetare kan utbilda sig när andan faller på eller som en daglig integrerad del av arbetet. Man kan studera i det tempo man finner behagligt.
9. Det sägs att de studenter som lär sig mest är de som få lära sig genom att testa sig fram och lära av sina misstag. I dagens företag, där tempot är snabbt, gäller det att snabbt kunna inhämta nya kunskaper. E-lärande är ett sätt att låta medarbetare lära sig genom att testa sig fram.
10. E-lärande är mer flexibelt och individanpassat än en traditionell klassrumsutbildning
11. Företaget ökar sin konkurrenskraft t ex kan man via e-lärande snabbt sprida information och kunskap om nya produkter till företagets återförsäljare.
12. Via datorn kan man undervisa med hjälp av flera olika media t ex text, film, ljud och bild.

På vilket sätt kan e-lärande hjälpa ditt företag att öka sin försäljning och få goda kundrelationer?

Angelica Coleman
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning företag blogg studieteknik

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>