Följ oss via RSS!
2011-02-21

Rundabordssamtal om IT och skolan

Måndagen den 21 februari 2011 höll IT-minister Anna-Karin Hatt sitt fjärde rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet var IT i skola och undervisning.
Samtalet handlade om hur IT kan integreras i alla delar av skolans verksamhet: administration, undervisning, kontakt med föräldrar och diskussion mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. Detta möte ingick i en serie möten mellan IT-ministern och experter inom ett flertal områden och målet är att ta fram en nationell IT-strategi.

Regeringens Digital Agenda sammanfattas så här:

-En digital agenda för Sverige ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Regeringen har tidigare tagit initiativ för att stötta digitaliseringen inom flera politikområden genom en handlingsplan för elektronisk förvaltning, en bredbandstrategi för Sverige och en nationell it-strategi för vård och omsorg. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Källa: Näringsdepartementet, webbsändning. Rundabordssamtal om it i skola och utbildning.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar debatt skola digital kompetens regeringen


0 kommentarer >>