Följ oss via RSS!
2010-09-30

Bibliotekets digitala framtid - finns den?

Den digitala världen är även bibliotekens värld. Utvecklingen av läsplattor och e-böcker betyder nya utmaningar för biblioteken och bibliotekarierna.

Cela tillsammans med Blekinge Tekniska Högskla (BTH), Länsbibliotek Sydost och Ronneby Kunskapskälla anordnade ett seminarium med titeln "Bibliotekets digitala framtid - finns den?" Över 100 deltagare följde seminariet, ett 80-tal på plats och övriga på nätet .

Under en spännande rivstart på morgonen berättade Andreas Ekström om världens viktigaste och mäktigaste internetfenomen, men också om hur vi bör förhålla oss som medborgare, användare och inte minst litteraturälskare inför Google Book Search, ett projekt som inte liknar något annat. Han inledde med att visa ett mycket intressant YouTube klipp: http://www.youtube.com/watch...

Efter detta fick vi en internationell föreläsare, Walter Nagler från TU Graz, som berättade en del av vad händer i världen omkring oss. Temat var "Development, experience, and outlook of e-books and e-readers in university practice and research".

Därefter inledde Lasse Bourelius och Eva Norling från BTH gruppdiskussionerna genom ett samtal om bibliotekets roll "Läsplattor och e-böcker - vilka möjligheter öppnar sig?"

Viktiga frågor som diskuterades både av föreläsare och deltagare var:
Förändras läsupplevelsen med den nya tekniken?
Läsplattor och e-böcker, vilka möjligheter öppnar sig?
Vad kan e-boken betyda för lärandet?
Vad blir bibliotekets roll?
Hur guidar vi våra besökare i framtidens bibliotek?
Hur tillgängliggör vi e-böckerna?

Efter lunch, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner fick vi lyssna till Johan Greiff från Elib. Han berättade om läget på den digitala bokmarknaden idag och hur den kan se ut i framtiden - och vilken roll biblioteken kan spela.

Vi fick också veta mer om öppna lärresurser, OER, när Alastair Creelman från Linnéuniversitetet berättade om lärande rakt ner i din ficka.

Via Adobe Adobe Connect deltog Mattias Boström från Piratförlaget. Han pratade om e-böcker och läsplattor som navet i ett nytt sätt att umgås socialt och digitalt.

Efter slutdebatten där föreläsarna fick frågor som kom upp under lunchens gruppdiskussioner var det dags att bekanta sig närmare med läsplattor av olika modeller. Nu blev det mingel blandat med kläm och känn och många höll i en läsplatta för första gången.

Se inspelningarna här:
Förmiddagspasset: https://connect.sunet.se/p71...
Eftermiddagspasset: https://connect.sunet.se/p54...

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela seminarium bibliotek

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>