Följ oss via RSS!
2011-01-19

Träff med Tillväxtverket

Vi blev inbjudna av Tillväxtverket till Norra Station i Hässleholm för att träffa andra projekt i Skåne och Blekinge. Dessutom skulle vi få veta mer om hur vi med hjälp av storytelling kan marknadsföra våra projekt.

Dagen började med nyttig information från Tillväxtverket. Sedan fick vi veta mer om ÖKS, ett ny projektregion. Karolina Huss berättade om ÖKS = Öresund Kattegatt Skagerak. Blekinge är med som 20% område, dvs max 20 % av medlen får utbetalas dit.

Exempel på projekt som är igång:
- skatteverket
- elbils projekt
- utbyte i skolor (lärande för hållbart utveckling)

Här kan du läsa mer om ÖKS: www.interreg-oks.eu

Sedan fick vi lyssna på Emma Dennisdotter från Nordic Business Institute som berättade om Storytelling – ett effektivt marknadsföringsgrepp

Vad är storytelling?
- handlar om att använda berättelsen för att beröra och förändra

Varför berättelser?
- fungerar som erfarenhetsutvidgare
- väcker inte invändningar på samma sätt som vanliga argument
- öppna för olika tolkningar
- människan minns tre gånger så mycket om det berättas som en historia istället för fakta och siffror
- de framkallar känslor

När det handlar om storytelling finns olika typer:
- storytelling inom psykologi, förhörsteknik för barn
- corporate storytelling
- digital storytelling, med film och bild
- storytelling i upplevelseindustrin
- datspel, film och TV
- turism och besöksindustri
- serious gaming (spel för lärande bland annat)

De som har och kan historierna bär berättelsen. Ingen utomstående kan berättelserna lika bra. Syftet är att andra kan berätta åt er.

Grunder storytelling:
- målgruppsanpassning
- sanna vs fiktiva
- kärnvärde (vad vill du säga?)
- kontroll och tydlighet
- förankring

Retorik:
- vem är det som berättar – är denna känd för åhörarna?
- Vilken är målgruppen – vilken förståelse har dessa?
- Skriven story 15 meningar

Nycklar:
- historien – en berättar, någon lyssnar
- förståelsen – åhörarna måste få djupare förståelse för någon som innan varit outforskat
- den delade meningen – åhörarna måste acceptera och förstå budskapet

Fyra beståndsdelar i en ”story”:
- historiens sensmoral
- konflikten eller hindret
- rollfördelning
- handling

Elevator speech – historien om dig och ert projekt
- välj en historia som symboliserar dig och ditt handlande
- målet med historien är att sälja in dig till åhörarna
- bygg på känsla

Här kan du ta del av Emmas presentation:
Storytelling - Emma Dennisdotter 20100119 Storytelling Tillväxtverket.pdf (97.71 K)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt storytelling


0 kommentarer >>