Följ oss via RSS!
2011-02-13

Kommunchefen bloggar

Mattias Jansson, Kommunchef i Katrineholm, har blivit känd i hela landet för hur han använder sociala medier för att kommunicera med kommuninvånarna.
Allt fler kommuner börjar använda sociala medier som Facebook och bloggar för att skapa diskussion om angelägna frågor i kommunen. Kommunchefen i Katrineholm, Mattias Jonsson, har blivit känd över hela landet som den bloggande kommunchef. Han avänder sociala medier för att försöka nå ut på nya sätt och ser dem som komplement till mer traditionella kommunikationskanaler.

I en bloggpost förra vecka svarar han på frågor kring varför en kommun bör använda sociala medier och hur han ser på sin egen användning av dem (Svar på frågor från Katrineholms Kuriren – Granskning av sociala medier. Artikeln i Katrineholms Kuriren blev väldigt kritisk och skapade en ganske stor diskussion på nätet och han svarade på kritiken i ett senare inlägg (Medskapare-Människor_Mening).

Ämnet sociala medier inom offentlig verksamhet är verkligen aktuellt. Ska kommuner kommunicera via Facebook, ska tjänstemän få blogga under arbetstid? Hur ser du på detta?
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun blogg myndighet sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>