Följ oss via RSS!
2011-02-03

Den digitaliserade barndomen

Linnéuniversitetet anordnade en biennal med temat "Den digitaliserade barndomen". Ija Åberg och Anna Söderberg var på plats för att höra hur man kan arbeta med internet i undervisningen i förskolan.

Mats Trondman inledde genom att prata om barns perspektiv - hur mycket man kan lära sig genom att verkligen lyssna på vad barnen har att säga. Det finns en väsentlig skillnad på att veta vad som står i barnkonventionen och att verkligen kunna praktisera den.

Barnen har rätt att få bli det man vill, inte att för att man har blivit förhindrat att bli något annat. Mats berättade om några av de flera tusen intervjuer man gjort bland barn i förskoleåldern och skrattsalvorna rungade i Kalmarsalen denna förmiddag när han förvandlades till en fyraårig flicka som berättade om att fröknarna bestämmer allt, förutom när man fyller år för då får man välja tårta och sång. Sammanfattningsvis ger intervjuerna en bild av att barnen har en egen republik där de har klara förväntningar, uppfyller inte vuxenvärlden detta så blir de väldigt besvikna.

Han avslutade med att beskriva de två läger som finns i lärarkåren när det gäller datorn i undervisningen:
1. Datorn löser allt
2. Apocalypse - datorn tar över, barnen blir stressade, får sömnproblem och kommer aldrig mer att springa barfota över blommande sommarängar

Därefter berättade Olle Finndahl som har forskat på internet i över tio år hur den nya internetgenerationen växer fram. Han menade att våra 3-åringar kommer att bli den verkliga internetgenerationen. Det blir intressant att följa vad som händer med tänkandet hos små barn som har tillgång till så mycket och så många olika medier.

Hur påverkar då den digitala klyftan våra barn? Forskningen visade att tillgången är god oavsett vem min förälder är. Sedan gick han igenom hur man använder nätet i de olika åldersgrupperna där 3-6 åringarna använde spel och video och hur det utvecklade sig upp till 15-18 års åldern när det mer handlar om kommunikation och communities, nyheter och egen produktion. Visste du att svenska tjejer bloggar mest i världen?

Han berättade också om farorna på nätet som utmålas av media emellanåt. Enlig forskarna så är siffrorna för internetberoende 1-2 % och riskerna med att man träffar något tidigare okänd och råkar illa ut är 1 %, mobbningssiffrorna låg mellan 2 - 6 % beroende på ålder. Han avslutade med att berätta att barnen vill lära sig i skolan hur man hanterar internet och där har skolan ett stort ansvar att bland annat lära ut nätetikett.

Dagen avslutades med att vi fick en digital färd i barndomens värld med hjälp av Anna Klerfelt från Göteborgs universitet. Hon har deltagit i en studie , STEPS, som omfattar alla 30 länder i EU där man forskat kring vilka villkor som behövs för att IT ska kunna stötta barns lärandeprocess. Sverige är ett föregångsland när det gäller tillgång till IT, fortbildning för personalen osv. Men frågan är vad vi gör med våra tillgångar och vad vi vill med våra barn? De behöver de bästa pedagogerna så att de blir så kompetenta att de kan göra skillnad i världen.

Det står lite still i Sverige idag och vi behöver hjälpas åt för att ändra på det. Studier visar att pedagoger är positiva till IT i skolan men att det finns motstånd mot förändringar, att ge sig ut på okänd mark. Barn kan också bäva inför motstånd, att lära sig simma till exempel, men vi kräver det av dem, att de bara ska kasta sig ut... Det finns två stora utmaningar för skolan i Sverige:
- höja den allmäna utbildningsnivån
- arbeta för social integrering
För att klara detta behövs en pedagogisk vision. Teknologiska verktyg integreras inte i den pedagogiska verksamheten. Vad behövs då för att få ihop det? Hur gör andra pedagoger? Studien visar vad som är viktigt i pedagogiken:
- barninitierat
- barnen har makt över verktyget
- estetik (bilder, dans och sång)

Lärare har ett ansvar för hur barn använder internet. Barn har rätt att få uttrycka sig via digitala verktyg, det är en demokratisk rättighet. Det finns flera exempel på hur datorn kan bidra till integration i samhället.

Vill ni veta mer om Anna Klerfelts studier så finns information här: www.skolverket.se/sb/d/4105
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens seminarium barn

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>