Följ oss via RSS!

Lärcentra

Lärcentra ger dig möjlighet att studera utan att behöva flytta hemifrån. Du får tillgång till en bra studiemiljö och får möjlighet att träffa andra studenter. Hemmet är inte alltid en lugn studiemiljö och du kanske behöver en plats där du kan koncentrera dig på dina studier.
I de flesta kommuner i landet finns idag ett lärcentrum, som kan även heta högskolecentrum, studiecentrum eller kompetenscentrum. Det lokala lärcentrumet fungerar som studiemiljö och mötesplats för distansstuderande. Lärcentra tillhandahåller service, stöd och hjälp inför och under studietiden. Många högskolor arrangerar också träffar och gruppövningar på lärcentra.

På ditt lokala lärcentrum får du tillgång till:
* ändamålsenliga lokaler (undervisningssal, grupprum, självstudieplatser, fikarum)
* personal som kan ge administrativt och tekniskt stöd
* tillgång till studievägledning
* datorer med Internet och olika programvaror
* videokonferens
* kopieringsmöjligheter
* referenslitteratur
* tentamensmöjligheter

Lärcentra samarbetar med arbetsförmedlingen, högskolor, näringsliv, lokala utbildningsanordnare och bibliotek för att tillgodose de regionala och lokala behoven av utbildning och bidrar på så sätt till utveckling och kompetensförsörjning.

Läs mer om lärcentra på www.larcentra.se. Där hittar du ditt närmaste lärcentrum samt information om vilka tjänster de erbjuder.

Många bibliotek erbjuder också stöd till distansstudenter i form av tillgång till datorer, kopiering och vissa tentamensmöjligheter. Många bibliotek har en särskild studiebibliotekarie som kan hjälpa dig.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar lärcentra bibliotek

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>