Följ oss via RSS!
2009-12-15

Besök från Helsingborg

Klas Cederin från yrkeshögskolan i Helsingborg kom på besök. Han berättade om förstudien "Mobil plattform för vuxnas lärande" där eleverna använt sig av blogg och mobiltelefon för att filma och dokumentera sin praktik. Erfarenheterna är bland annat att kontakten mellan handledaren och studenten blev tätare och mer utförlig. Dessutom hjälpte studenterna varandra via bloggen, både när det gällde frågor och svar men framförallt med uppmuntran och beröm.

Nu går man vidare i en gemensam projektansökan "Framtidens lärande" där Yrkeshögskolan i Helsingborg leder en delaktivitet i projektet som handlar om mobila lärapplikationer där målet är utveckla, designa, testa och utvärdera en fungerande lärapplikation att användas i yrkesutbildning.

Syftet med den mobila lärapplikationen är att den ska användas i det lärande där nya flexibla former kan appliceras.

Det ska bli intressant och roligt att följa projektet och vi hoppas få möjligheter till samarbete och utbyte.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt mobilt lärande yrkeshögskola

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>