Följ oss via RSS!
2009-10-14

Nätverksträff med Framtidens lärande

Jan Lindelöf är ansvarig för nätverket för e-lärande som drivs i Region Skånes regi.
Nätverket har funnits sedan 2003 har två träffar per år.

På träffen i oktober fick vi höra Karl-Axel Hill och Karina Hansson från Skåne Nordost som berättade om den samverkan som finns mellan sju kommuner. De samordnar kompetensutvecklingen i regionen och berättade om lärcentraverksamheten i Skåne Nordost – utbildning och stöd nära invånarna! Lärcentras uppgift är att höja den formella och informella kompetensen i området. Tack vare samverkan finns ett lärcentrum i alla Skånes nordostkommuner. Detta ger en gemensam kvalitetssäkring.

De poängterade också att det är viktigt med närvaro i det lokala näringslivet på näringslivets villkor. Ytterligare en framgångsfaktor menade de var att hitta en enkelhet i distributionen, att använda enkel teknik. Det måste vara trygghet i processen. Fungerar det för novisen vid spisen? Använd ett enkelt språk!

Sedan fick vi höra Lena Ålenius berätta om Rampen - ett inkubatorsprogram för utveckling av unika, affärsmässiga idéer till växande företag i nordöstra Skåne. Man anordnar seminarium och events, har också uppsökande verksamhet och jobbar med att hitta vilande affärsidéer via "Mullbänken".

Krav på affärsidé i Rampen:
- unik och/eller annorlunda
- högt kunskaps och designinnehåll
- tillväxtprofil (att vilja växa)

Därefter berättade Sofia Moestedt Westerberg från Region Blekinge om sitt projekt "Kompetensförsörjning för tillväxt och regional utveckling i Blekinge"

Mål och syfte med projektet:
Grundföreställning
- utbildning/kompetensutveckling ger tillväxt
- bättre balans mellan kompetensbehoven i näringsliv och offentlig sektor
- kort och lång sikt
- handlingsplan

Arbetet görs i tre steg:
Kartläggning:
1. Blekinges näringslivsstruktur
2. Arbetskraftens ålder och sammansättning
3. Utbildningsutbudet
Analys av materialet
- vad finns och vad saknas?
Vad behöver göras?
- direkta insatser och långsiktig handlingsplan

Sedan fick vi se och höra historien om hur Vellinge/Höllvikens bibliotek använde nätet för att nå nya besökare. SFI och gymnasiesärskolan i Höllviken hjälpte till att utforma en tydlig och interaktiv hemsida till biblioteket.
www.vellinge.se

Avslutningsvis berättade Lisa Davidsson om arbetet med Region Skånes lärplattform – LärKan. Den är tillgänglig för alla medarbetare i region Skåne och ska underlätta för e-lärande i organisationen.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt lärcentra nätverk

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>