Följ oss via RSS!

Sölve Landén

Sedan länge chef för Ronneby kommuns informationsenhet med kontor både på Stadshuset och Soft Center. Var med och startade Infocenter på Soft Center 1989. Jobbade där ihop med högskolan tills BTH flyttade sommaren 2010. Hade innan dess tillsammans med Lasse Bourelius skissat på en arena för nätbaserat lärande, Cela. Ronneby kommun och BTH inledde 2009 en Cela-satsning som via Make IT happen-projektet och Region Blekinge har utvecklats vidare och blivit en angelägenhet också för länets övriga kommuner, landstinget m.fl.

Har också aktivt bidraget till att Ronneby Kunskapskälla byggs upp på Soft Center, i BTHs tidigare lokaler. Är adjungerad till styrgruppen för Kunskapskällan, som är en särskild avdelning i Informationsenheten.
Räknar med att det pågående samspelet mellan Cela, Kunskapskällan och övriga lärcentra i länet öppnar möjligheter till framgångsrik utveckling för alla.

Kontakt
solve.landen@ronneby.se
Tel 0457-61 87 37
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela ronneby kommun lärcentra

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>