Följ oss via RSS!

Marie Kullving

Kompetensutvecklare på Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge med uppgift att ta tillvara, stimulera och vidareutveckla all den kompetens som finns och används inom landstinget fånga upp nya rön och kunskaper och bidra till att överföra dem till konkreta förbättringar i det dagliga arbetet med patienter och vårdsökande.

CELA skapar möjlighet till kreativt tänkande och samarbete mellan landsting och kommuner för att stimulera till ökad kunskaps och informationsspridning med hjälp av teknik.

Kontakt:marie.kullving@ltblekinge.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela landsting

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>