Följ oss via RSS!

Hans Jonsson

Hans Jonsson, verksamhetsansvarig för Olofströms Studiecentrum, som är ett kommunalt lärcenter i anslutning till Olofströms bibliotek och med strategisk placering i direkt anslutning till Arbetsförmedlingen. Hans är biträdande rektor i grundskolan F-åk 6 men fram till halvårsskiftet tjänstledig fullt ut för att leda verksamheten på Olofströms Studiecentrum. Hans har varit med och byggt upp lärcentrat i ett EU-, Region Blekinge- och Sparbanksstiftelsefinansierat projekt mellan 2004 och 2007.

Vad jag tycker om CELA
CELA behövs för att utveckla användningen av nätbaserat lärande på alla nivåer i samhället. Jag tycker att CELA ska ha flera inriktningar; både att utveckla metoder och att sprida information om både teknik och metod. CELA ska stödja och stimulera lärcentra i kommunerna att vara en utvecklande kraft och att nå ut till företag och allmänhet med effektiva verktyg och metoder för kommunikation och lärande.

Kontakt: hans.jonsson@olofstrom.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela skola projekt lärcentra

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>