Följ oss via RSS!

Erica Hallberg

Jag arbetar som verksamhetsledare och projektledare för Ronneby Kunskapskälla, ett lärcenter för eftergymnasial utbildning. Besökare i vår verksamhet kan vara studenter som läser kurser/program på distans via olika lärosäten runt om i Sverige - helt webbaserade eller via telebild. Det kan också vara anställda i kommunen som går interna utbildningar på plats eller deltagare i starta eget-kurser, som ges av externa utbildningsföretag på uppdrag av arbetsförmedlingen. Till hösten kommer vi att starta vår första yrkeshögskoleutbildning - Mariningenjör med intriktning på produktion av fritidsbåtar.

Ronneby Kunskapskälla har ett nära samarbete med Cela och delar Celas intressen när det gäller användarvänlig teknik och pedagogik för nätbaserat lärande. Att utbyta tankar och erfarenheter i dessa frågor känns naturligt. Vi delar också lokaler, vilket underlättar för nära samarbete kring seminarier och föreläsningar. Cela finns dessutom representerat i referensgruppen för Ronneby Kunskapskälla.

Kontakt: erica.hallberg@ronneby.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela ronneby lärcentra

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>