Följ oss via RSS!

Lil Carleheden Ottosson

Jag heter Lil Carleheden Ottosson. Jag är ansvarig bibliotekarie vid Landstinget Blekinges Medicinska bibliotek. Biblioteket är ett offentligt bibliotek, vilket innebär att vem som helst kan låna böcker och leta information hos oss. Våra speciella resurser som elektroniska tidskrifter och böcker, databaser och andra elektroniska resurser vänder sig dock till i första hand landstingets personal och i viss mån till associerade medarbetare. Mina arbetsuppgifter består dels i att leda arbetet, dels i att administrera och utveckla och marknadsföra medicinska resurser för våra användare, dels i att undervisa i informationssökning.

CELA ger mig viktig inspiration och kunskap om e-learning, en verksamhet som tangerar biblioteksverksamheten. Som bibliotekarie ansvarar jag också för det Lärcentrum som delar lokal med biblioteket. Vidare- och fortbildning är viktigt för landstinget och dess medarbetare. I Lärcentrum kan vi stödja och hjälpa personal som går kurser och andra utbildningar, en del av dessa på distans. Utvecklingen går fort inom det här området, och genom att vara med i CELA-projektet kan jag hålla mig ā jour och lära mig mera för att kunna ge bäst möjliga service i Lärcentrum.

Kontaktinfo:

Lil Carleheden Ottosson
Medicinska biblioteket
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona

E-post: lil.carleheden-ottosson@ltblekinge.se

Telefon: 0455-73 78 23
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela


0 kommentarer >>