Följ oss via RSS!

Pia Brante

Jag är administrativ chef med IT-ansvar på Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun.

I denna roll ansvarar jag för förvaltningskansliet, den förvaltningsinterna IKT-institutionen, caféverksamheten, administrativa frågor, IKT-strategiska frågor, handlägger utredningar och nämndsärenden samt representerar förvaltning och kommun i olika samarbetsorgan och arbetsgrupper.

Kontakt: Pia.Brante@karlskrona.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela


0 kommentarer >>