Följ oss via RSS!

Lasse Bourelius

Lasse Bourelius, chef för Learninglab/högskolepedagogik vid Blekinge Tekniska Högskola. Har arbetat med utveckling av IT-stöd och nätbaserat lärande sen 1996. Brinner för att lärande ska vara en möjlighet för alla oavsett var i livet man befinner sig eller social situation. Innovativt och kreativt lärande är angeläget och kan man kombinera det med en hög grad av mobilitet är det fantastiskt. Jag brinner mycket för att högskolor ska spela en stor roll i den regionala utvecklingen.

Stark anhängare av tankar kring öppna lärresurser och tillgång till dessa på en global nivå. CELA är ur högskolans synvinkel en viktig utvecklingsarena och som kan ge möjligheter att sprida erfarenheter och vad som sker i vår omvärld till en bred grupp. Vill att CELA inte enbart ska agera regionalt utan ha ett nationellt och internationellt perspektiv. Det är också viktigt att CELAs verksamhet bygger på erfarenheter och vetenskaplig grund och parerar för kortsiktigt tyckande och modetrender. Därmed blir en viktig del att stödja forskande och utvecklande projekt inom lärande som sker med vetenskaplig metodik.

Kontakt: lasse.bourelius@bth.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela universitet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>