Följ oss via RSS!
2011-02-07

Seminarium om Moodle som lärplattform

CELA arrangerade ett webbseminarium om strategier för hur man inför lärplattformen Moodle i skolans verksamhet.
Allt flera skolor börjar nu använda lärplattformar för att lägga ut kursmaterial, ta hand om inlämningsuppgifter, skapa diskussionsforum och sköta kursadministration. En sådan plattform är Moodle och flera skolor och andra utbildningsanordnare i länet har visat intresse för denna lösning. Moodle är gratis att installera och kostnaderna ligger i administrationen och uppdatering.

Den 3 februari samlades 17 representanter från flera skolor i länet, främst Olofström och Karlshamn, samt IUC Olofström för ett webbseminarium med Peter Diedrichs från Linnéuniversitetet i Kalmar om hur man bäst introducerar Moodle i en organisation. Peter är en av de huvudansvariga för universitetets Moodle och delade med sig av sina erfarenheter. Han berättade om hur universitetet arbetar med digitala verktyg inom undervisningen: lärplattform, e-möte och inspelning.

Se det inspelade webbseminariet .
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela skola universitet verktyg seminarium lärplattform e-möte

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>