Följ oss via RSS!
2011-02-01

Framtidens lärande 2011

En av årets viktigaste arenor för diskussion om IT och lärande.
Konferensen Framtidens Lärande 2011 (19-20 maj) på Nacka Strand är en viktig mötesplats för alla som bryr sig om IT i skolan. Här samlas tusentalet deltagare från hela landet för diskussion och inspiration, demonstrationer och erfarenhetsutbyten. Keynotes, inspirationsmöten, utställningar, idémarknad, skolbesök, frukostmöten mm. Redan 18 maj kan man vara med på ett flertal inspirerande studiebesök, seminarier och TeachMeet (informellt möte för utbyte av praktiska idéer).

Framtidens lärande – här och nu koordineras av Stiftelsen DIU och medarrangör är Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten/SPSM, Sveriges Kommuner och Landsting/SKL, Internationella Programkontoret/IPK.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola konferens pedagogik seminarium

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>