Följ oss via RSS!

Texter och läroböcker på nätet

Några tips på hur du hittar e-böcker och fria läroböcker på nätet

E-böcker


En e-bok är en bok som överförts till digitalt format så att den kan läsas med ett speciellt datorprogram i en dator eller e-bok-läsare.

Vad är en e-bok?

Låna e-böcker hemifrån

Köp en e-bok


Öppna läroböcker på nätet

Här hittar du läromedel på nätet som är fria att förändra och bearbeta under Creative Commons-licens. De flesta har utvecklats av lärare och akademiker och du får i de flesta fall fritt använda och även bearbeta dem. Kolla alltid villkoren först.

Wikibooks

CK12 Flexbooks

Open Culture - Free textbooks


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-böcker öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>