Följ oss via RSS!

Spel och mer

Det finns också andra slags digitala lärresurser inom många olika ämnen.
Länkskafferiet

I Skolverkets söktjänst Länkskafferiet finns länkar till 4500 digitala lärresurser inom många olika ämnen skapade av allt från privatpersoner, skolor och föreningar till museer, myndigheter, organisatiner och företag. Målgruppen är lärare och elever från förskolan till gymnasiet.

Sök i Länkskafferiet

Alla resurser i Länkskafferiet är gratis att använda för ditt eget lärande men eftersom de flesta resurserna är copyrightskyddade innebär det att du inte fritt får kopiera eller förändra deras innehåll. Läs copyrightinformationen på respektive resurs för att ta reda på hur den får användas.

Datorspel, simuleringar och datorprogram

Över 300 lärorika spel i Länkskafferiet

Till surfplattan finns det också en mängd olika pedagogiska spel.
Skolappar eller på Pappasappar Kan du söka efter spel och andra bra appar.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar verktyg öppna lärresurser spel

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>