Följ oss via RSS!

Resurser för lärande - Digitala lärresurser

Digitala lärresurser är det utbildningsmaterial som du lär dig av, med hjälp av datorer och annan teknisk utrustning. Begreppet är översatt från engelskans digital learning resources.
Med digitala lärresurser menar man att allt material som finns i digitalt format och främjar lärande är en digital lärresurs. Det kan vara allt från den minska beståndsdel som en bild, en text, ett videoklipp, en ljudfil eller en mer sammansatt resurs som t.ex en webbplats, e-bok eller en hel kurs.

Skolverket har sammanställt en bra faktasida om digitala lärresurser.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digitala lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>