Följ oss via RSS!
2011-01-24

Sociala medier och informellt lärande på arbetsplatsen

Ny amerikansk undersökning visar hur sociala medier ger nya möjligheter för lärande.
70% av allt vi lär oss sker informellt utanför klassrummet. Detta gäller även på arbetsplatsen där vi lär oss om kommunikation, rutiner, samarbete och även verktyg genom att diskutera med kollegor, se hur de gör och testa själva. Den ökande användningen av sociala medier på arbetsplatsen betyder att anställda kan nu utbilda varandra i ännu högre utsträckning.

En ny amerikansk undersökning, How Informal Learning Is Transforming the Workplace, har frågat utbildningschefer om hur företaget använder (eller inte) sociala medier för att utveckla det informella lärandet. Hela 98% tyckte att sociala medier förändrar hur medarbetare utvecklar sin kompetens och många betonar att effektivt lärande sker genom samarbete i ett socialt sammanhang än via isolerade självstudier.

Läs rapporten - How Informal Learning Is Transforming the Workplace
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier rapport informellt lärande

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>