Följ oss via RSS!
2011-01-24

PTS - Sociala medier kan bli mer tillgängliga

Ny rapport underöker hur offentlig verksamhet använder sociala medier och ger råd om ökad tillgänglighet.
Kommunikationsmyndigheten PTS har publicerat en rapport som undersöker myndigheternas och kommunernas användning av sociala medier ur ett tillgänglighetsperspektiv. Allt fler offentliga verksamheter informerar idag via sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar och PTS är i stort positiv till att man använder dessa kanaler. Men det finns många i samhället som inte kommer åt dessa medier eller upplever olika webbplatser som svårnavigerade.

Man tar inte tillräckligt mycket hänsyn till olika former av funktionsnedsättning när man kommunicerar via webben menar PTS.

- Ett av de mest förekommande problemen är att personer som navigerar med tangentbord utestängs från en del information och funktioner. Dövblinda har också svårt att registrera sig som användare utan hjälp. Tabeller används ofta för layout och det medför att gravt synskadade som använder hjälpmedel får svårt att ta till sig information som ofta presenteras i fel ordning.

Läs rapporten - Tillgänglighetsgranskning av sociala medier

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun delaktighet myndighet sociala medier rapport

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>