Följ oss via RSS!

Digital kompetens

Vad menas med digital kompetens?
Nyckeln till e-learning är digital kompetens. Digital kompetens innehåller flera färdigheter: att veta hur man hittar och bedömer information på nätet och att veta hur man kan skapa material och kommunicera via nätet.

Världen blir allt mer digitaliserad framöver och inom många organisationer är det redan vanligt att man arbetar i internationella projekt där all kommunikation sker via nätet. Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva digital kompetens som en grundförutsättning. Digital kompetens handlar inte i första hand om teknik, utan om hur vi använder dagens digitala tekniker för att kommunicera, skapa, samarbeta, hitta information och studera.

Digital kompetens kan vara en rad konkreta kunskaper och förmågor: att kunna använda digitala medier för att söka information och kommunicera, kunna bedöma information kritiskt, kunna analysera, sammanställa och själv uttrycka sin mening, osv. Dessutom innebär det även en allmän förståelse av hur den digitala tekniken fungerar och hur den förändrar samhället.

En sådan kompetens kan utvecklas av personer som vuxit upp med tekniken, fått leka med den och använda den för allvarliga syften, fått se dess brister och fördelar, fått diskutera dess konsekvenser med förnuftiga vuxna och till sist sett den som en naturlig del av vårt samhälle och vårt sätt att leva.

Digital kompetens är något man kan utveckla hela livet, som en del i det livslånga lärandet! För att kunna studera på egen hand med hjälp av e-learning men också för att kunna vara en reflekterande och medskapande medborgare i vårt digitala samhälle är det viktigt att utveckla sin digitala kompetens.

Filmer om digital komptetens

En kort introduktionsfilm om digital kompetens med Henrik Widaeus (Pedagogiskt Centrum i Södertälje).Här kan du se en längre och mycket sevärd föreläsning om digital kompetens av Lennart Axelsson (Linnéuniversitetet), projektledare för Ung Kommunikation.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>