Följ oss via RSS!
2016-03-08

Webbinarium om MOOCs

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) publicerade sin utredning om MOOCs inom svensk högre utbildning i slutet av januari. Nu får du möjlighet att ta del av rapporten och ställa frågor till de ansvariga via ett webbinarium onsdag 16 mars, 15.00 - 16.00.
UKÄ har haft i uppdrag att analysera möjligheter med och eventuella hinder för att införa öppen nätbaserad utbildning (så kallad MOOCs) i svensk högskola. Under webbinariet kommer Marie Kahlroth som ansvarat för utredningen att presentera UKÄ:s syn på om, hur och i vilken omfattning MOOCs skulle kunna integreras i svensk högskola. Det blir tillfällen att ställa frågor till henne och till avdelningschefen och moderatorn Annika Pontén.

Läs mer och anmäl dig här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar MOOC

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>

2016-03-07

Projekt gör Wikipedia tillgängligt för alla!

Post- och telestyrelsen (PTS) samarbetar med Wikimedia Sverige för att göra Wikipedia mer tillgängligt. Samarbetet ska leda till en talsyntes för personer som har svårt att ta till sig webbplatsens texter.
Den ideella organisationen Wikimedia Sverige kontaktade PTS i samband med en av PTS innovationstävlingar. Projektet har fått namnet Wikispeech och är en talsynteslösning som kommer att finansieras av PTS och utföras av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan och Södermalms talteknologiservice.Talsynteslösningen kommer att vara användargenerad, en metod som även kallas ”crowdsourcing”. Det innebär att, likt Wikipedias artiklar, användarna bidrar till ständig utveckling av talsyntesen så att den blir bättre och låter mer naturlig.
Allt producerat material kommer att vara fritt licenserat och kan återanvändas gratis av vem som helst, något som inte tidigare gjorts för en så omfattande talsynteslösning. Webbplatsen Wikipedia är världens största uppslagsverk och den mest använda webbplatsen som inte drivs av ett kommersiellt företag. Den besöks av cirka 500 miljoner personer och har 20 miljarder sidvisningar varje månad. Upp till 25 procent av dessa besökare behöver, eller föredrar att, ta till sig textinformation i uppläst form

Mer info
här

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kunskap;crowdsourcing

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>