Följ oss via RSS!
2016-02-11

Digitaliseringen den viktigaste frågan för Sverige

Digitalisering har sällat sig till de centrala begreppen i svensk näringspolitik. ”Det här är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb”, säger näringsminister Mikael Damberg i en intervju med Computer Sweden.
"Vi är inne i den fjärde industriella revolutionen, säger näringsminister Mikael Damberg. Produktionen förändras, sättet som man bemöter konsumenterna, affärsmodellerna. Det är svårt att veta exakt vad det kommer att leda till och det kan användas på många olika sätt. Men det handlar om nya sätt att styra produktionssystem, att skapa nya affärsmodeller. Själva processerna i sig skapar nya affärsmodeller. Och det förändrar förhållandet mellan människa och maskin."
Vi ligger långt fram när det gäller vår digitala infrastruktur och svenskar är också förändringsbenägna. Men andra länder gör stora insatser, säger han och pekar på att USA, Storbritannien och Tyskland har tagit fram strategier som de arbetar efter.
Vi ligger långt fram när det gäller vår digitala infrastruktur och svenskar är också förändringsbenägna. Men andra länder gör stora insatser, säger han och pekar på att USA, Storbritannien och Tyskland har tagit fram strategier som de arbetar efter.
Det kanske viktigaste området är kompetensförsörjning. Det största hindret för många företag är att de inte kan rekrytera de människor som de behöver. En del är att göra det smidigar internationell expertis. Men det finns också ett matchningsproblem. Därför har vi beslutat att utöka med 80 000 utbildningsplatser. Yrkeshögskolan har en nyckelroll men också universitet och högskola.
Sedan finns det en annan grupp av små och medelstora företag som inte ens är med i matchen. Som inte ens använder basala digitala tekniker.
För att komma åt det har regeringen nyligen startat ett pilotprojekt ihop med Tillväxtverket. Det kallas Digilyft och handlar om att försöka nå ut till små och medelstora företag och få dem att förstå vilka möjligheter det finns för dem att förenkla sin verksamhet eller nå nya marknader.

Läs hela artikeln här
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digitalisiering

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>