Följ oss via RSS!
2012-12-12

Bättre resultat för företag som använder digital teknik

Facebook, appar och annan digital teknik som används på ett medvetet sätt gör att företag visar på bättre resultat än de som har mindre sådan verksamhet. Dessa bolag vinner på digital omställning och det visar sig genom direkt effekt på exempelvis omsättning och vinst per anställd.
Cap Gemini, ett internationellt konsultföretag, har undersökt nästan 400 stora företag med global verksamhet för att se hur mogna de är när det gäller den digitala tekniken och hur de arbetar med den omvandligen. När man jämförde den digitala mognaden mot de finansiella prestationerna såg man att de som kommit långt i sin digitala mognad hade 26 procent bättre lönsamhet än snittföretag i samma bransch. Ett 30-tal svenska bolag är med i undersökningen som finns som e-bok www.capgemini-consulting.com...
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-12-07

Connectivity live på MEDEA

I helgen 7-8 december slår forskningscentret Medea upp dörrarna till Connectivity Lab Live - ett mecka för maker-rörelsen där teknik, kreativitet och kultur möts.
Under två dagar bjuder Medea in forskare, visionärer, formgivare, programmerare, konstnärer, innovatörer, entreprenörer och beslutsfattare att uppleva andras, men också uppfinna egna verktyg, leksaker och andra kreativa lösningar för en bättre värld.

Under hela evenetet kan besökarna själva pröva såväl 3D-skrivare som laserskärare. Under lördagen kan man delta i ett flertal kreativa workshops eller kolla in prototyputställningen på plats.
Besök www.connectivitylab.se för mer info.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar seminarium innovation

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-12-05

Ta del av "Svenskarna och Internet" på ett nytt sätt

.SEs rapport svenskarna och Internet som utkommer som rapport varje höst har nu gjorts om och presenterats på ett nytt sätt.
För att lättare kunna ta till sig alla siffror i rapporten har den gjorts om till en interaktiv infografik. Genom den nya grafiken kan man själv dra i siffror och jämföra statistik från tidigare år för att på ett enkelt sätt ta till sig informationen från rapporten.

Det finns data ända från 1995 kring svenskarnas användning av internet, men än så länge är bara en bråkdel av detta inlagt i den interaktiva versionen. Målet är att efterhand fylla på med ännu mer statistik från tidigare år och även utveckla och förenkla med fler jämförelser än i år.

Ta en titt på infografiken här.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar internet statistik digital

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-12-03

Samverkan leder till förbättringar inom e-hälsa

Behovet av samverkan med hjälp av informationssystem mellan organisationer inom offentlig sektor och inom vården är stort. I Sverige är vi världsledande när det gäller e-recept. Idag är mer än 90 procent av alla nya recept elektroniska. Men, med en allt ökande volym kommer också frågor om patientsäkerhet och kvalitetsbristkostnader.
I det senaste numret av Interactive Journal of Medical Research kan man läsa om en interventionsstudie i ett projekt för att förbättra kvaliteten i e-receptmeddelanden, där Sten-Erik Öhlund, industridoktorand vid Linnéuniversitetet, har medverkat.
– Syftet med projektet var att förbättra samverkan i förskrivningsprocessen - mellan vårdens journalsystem och apoteksvärldens apotekssystem – genom att förbättra kvaliteten på e-receptet som är länken mellan dessa system och verksamheter, säger Sten-Erik. Detta var ett unikt tillfälle att studera effekterna av ett förbättringsprojekt med avseende på kvaliteten på meddelandet.

Resultaten i studien är anmärkningsvärda. Innan förbättringsåtgärderna hade mer än 98 procent av e-recepten minst ett fel, efter åtgärderna hade denna siffra sjunkit till endast 0,009 procent.

– För att genomföra förbättringsåtgärderna krävdes ett starkt engagemang från de olika aktörernas sida, berättar Sten-Erik, och vi kan dra slutsatsen att det är oerhört viktigt att engagera de berörda aktörerna i gemensamma projekt. Det är också viktigt att skapa processer för övervakning, förvaltning och support, avslutar han.

Studien har finansierats av Logica Sverige AB, e-hälsoinstitutet, Linnéuniversitetet samt Apoteket AB.

KONTAKT & INFORMATION
Öhlund SE, Åstrand B, Petersson G, Improving Interoperability in ePrescribing, Interact J Med Res 2012;1(2):e17

Sten-Erik Öhlund är knuten till eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet samt Linköpings Universitet. Samtidigt arbetar han som konsult på Logica som nu är en del av CGI.

Pressmeddelande från Linnéuniversitetet
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-hälsa studie e-recept

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>