Följ oss via RSS!
2012-01-30

Sollentuna satsar på digitala läromedel

Sollentuna kommun vill ersätta kursböcker med digitala läromedel till 2013. Alla elever ska ha en dator eller surfplatta.
Enligt en artikel i DN, Surfplattor ersätter skolböcker i Sollentuna, kommer alla elever från förskolan till klass nio att ha dator eller surfplatta till 2013 och använda nätbaserade resurser i stället för traditionella kursböcker. Detta ligger i linje med initiativ i många andra länder.

Enligt Maria Stockhaus, ordförande i barn- och utbildningsnämnden:
– Skolan ska ta klivet in i nutiden i stället för att hålla till i forntiden. Datorn är ju lika självklar som papper och penna, ändå har bara varannan lärare i Sverige i dag en dator, det är fullständigt vansinnigt.

En intressant aspekt av satsningen är att barnen får papper och penna först i årskurs 2. Det har visat sig att barn lär sig skriva mycket snabbare på dator/surfplatta än med penna och när de börjar med pennan kan de redan skriva mycket själva.

– Det är en väl beprövad pedagogik som heter skriva sig till läsning. Barn saknar finmotoriken och har svårt att skriva snyggt med penna. I stället för att sitta och traggla är det lättare att trycka på tangenterna och tangenter som dessutom är ljudande. Datorn ger eleven omedelbar och individuell feedback på ett sätt som läraren aldrig kan ge alla samtidigt, säger Maria Stockhaus.

Läs hela artikeln på dn.se.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola e-böcker barn surfplatta läsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-27

Webbseminarium - Socialt entreprenörskap

Sociala entreprenörer framställs ofta som godhjärtade hjältar, och de har fått stor uppmärksamhet inom praktik, politik och forskning. Men begreppet socialt entreprenörskap rymmer så mycket mer. Det hävdar forskarna Ester Barinaga och Malin Gawell.
Måndag 30 januari kommer forskarna Ester Barinaga och Malin Gawell till Estrad för att tala på temat Socialt entreprenörskap – Både solskenshistorier och orosmoln. Föreläsarna kommer att redogöra för det svenska och internationella forskningsläget på området. Konkreta exempel hämtas från sociala entreprenörskapsinitiativ som Fryshuset, Förorten i Centrum och KRIS.

Tid: Måndag 30 januari 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och Malin Gawell, ESBRI

Det finns platser kvar! Läs mer och anmäl dig här: http://www.esbri.se/nastaforelasning.

Webbsändning

Har du inte möjlighet att delta? Föreläsningen livesänds via Bambuser, och läggs upp som webb-tv efter några dagar.

Twitter använder vi hashtaggen #estrad
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag e-möte föreläsning entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-25

Vad tjänar företag och kommuner på digital delaktighet?

Nu släpper Governo i samarbete med Digidel 2013 rapporten ”Nyttan av digital delaktighet - ur ett producentperspektiv”. Governo har på uppdrag av Digidel 2013 utrett vad branscherna bostad-, kommun- It- och telekom samt bankbranschen tjänar på att fler invånare blir digitalt delaktiga.
Varför är det viktigt för arbetsgivare att ha medarbetare som har digital kompetens och kan söka och ta del av de tjänster och informationskällor som finns på nätet? Det ät bakgrunden till en ny rapport som har tagits fram av Governo i samarbetet med den nationella satsningen Digidel som vi har skrivit om många gånger här på CELA.

- Företagen skulle kunna göra mycket för att bidra till att det digitala samhället ska omfatta alla. I Governo AB:s rapport framgår det tydligt att bostadsbolag, banker, telekomföretag och kommuner har mycket att vinna på att göra insatser för digital delaktighet, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013.

Karin Hovlin, från konsultföretaget Governo säger så här.

- Många företag och organisationer – producenter av varor och tjänster – skulle tjäna på om deras kunder och användare blev digitalt delaktiga. Det handlar både om att direkt kunna på verka lönsamheten eller att effektivisera den offentliga förvaltningen, och om att mer på sikt stärka varumärken och öka kundnöjdhet. Det finns följaktligen tydliga drivkrafter för olika aktörer att delta i arbetet att öka den digitala delaktigheten i samhället. I den studie vi genomfört på uppdrag av Digidel ges olika sådana exempel.

Här kan du själv läsa rapporten. Du kan läsa dokumentet direkt i rutan eller klicka på fullskärmsknappen nere till höger.
Alternativt se rapporten som pdf.
Läs mer i en artikel från Digidel.

Källa: Pressmeddelande, Newsdesk.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun företag digital kompetens delaktighet sociala medier rapport näringsliv

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-24

Lärarguide i upphovsrätt

Vilka bilder, filmer och texter får jag kopiera och använda i min undervisning? För många lärare är det väldigt svårt att veta vad som gäller när det gäller upphovsrätt.
Det finns ju oändligt mycket material på nätet men vad får jag använda som lärare och hur hittar jag resurser och material som jag får kopiera och använda i mitt presentationsmaterial eller skolans webb?

Skolverket har en nyreviderad webbplats, Lärarguider i upphovsrätt med tydliga besked och praktiska råd kring upphovrätt och undervisning. Där finns det fem avdelningar med information om vad som gäller för:

* Bilder
* Filmer, radio- och TV-program
* Internet
* Musik
* Texter

Dessutom finns det information om uppföranderätt i teater plus mer om juridiken kring upphovsrätt.

Titta även på CELAs guide till Upphovsrätt och Creative Commons under fliken Om e-learning.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola media internet upphovsrätt Creative Commons IKT

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-21

#Skolchatt - det virtuella lärarrummet

Varje torsdag träffas många lärare från hela landet via Twitter i en diskussionsgrupp med namnet #Skolchatt.
Diskussionsgruppen #Skolchatt är öppen för alla som har ett Twitterkonto och antalet deltagande lärare ökar hela tiden. Den började i höstas och varje torsdag kväll finns det ett nytt diskussionsämne. Alla tidigare diskussioner har sparats och du kan se dem på Skolchatt arkiv. Genom att delta bygger du upp ett bra kontaktnät, får länktips och delar erfarenheter - det utvidgade lärarkollegiet helt enkelt.

Läs mer i en artikel på Skollyftet, #Skolchatt om det utvidgade lärarkollegiet

Nyfiken att komma igång med Twitter? Se CELAs Twitterguide.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola diskussionsforum twitter

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-19

Digitala kursböcker börjar komma

Flera länder siktar mot att bar använda digital kurslitteratur i alla skolor inom de närmaste 3 åren (t ex Sydkorea). Sverige ligger efter men förlagen börjar ta fram nya modeller för sina skolböcker på nätet.
Digilär är ett förlag som fokuserar på att ta fram digital kurslitteratur för gymnasium och högstadium, främst inom historia. Baserat i Vaggeryd Digilär drivs av historikern och pedagogen Stellan Wigh och webbentreprenören Mikael Wahss. Meningen är att kunna ersätta de traditionella kursböckerna med nätbaserat material som kan nås av alla samtidigt och kan uppdateras kontinuerligt av förlaget.

Kurslitteraturen består av en omfattande bildbank, kopplad till texter, kartor, diagram och berättelser. Bland annat erbjuder de Historiebiblioteket som idag är tillgänglig för cirka 180 000 gymnasieelever. Sortimentet byggs nu ut för att omfatta hela SO-området.

Priset för att få tillgång till materialet varierar beroende på antalet elever. Enligt förlaget kostar denna lösning bara en tredjedel av priset för motsvarande kursböcker. Ju fler aktörer som kommer in i denna marknad desto mer fördelaktig blir denna prisjämförelse kan man tycka. När allt flera kommuner satsar på en dator till varje elev så växer efterfrågan på digitalt kursmaterial.

Läs mer om Digilär
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola e-bok digitala lärresurser läsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-18

Kurser om nätlärande för folkbildare

Folkbildningsrådet satsar på att utveckla folkbildarnas digital kompetens. Under våren går 5 olika kurser om nätbaserat lärande.
Folkbildningsrådets blogg Re:flex ger information om fem fortbildninga som leder till bättre digital kompetens med betoning på pedagogik (se artikel Fortbildningar våren 2012). Kurserna ger träning i hur man använder sociala medier i undervisning (t ex blogg, wiki, Facebook och andra nätverk) och hur man kan jobba med film och bild. Kurserna är avgiftsfria och riktar sig till alla inom folkbildning.

Kurserna, som man läser via nätet förstås, är:
* Nätpedagogisk grundkurs - 2 dagar på skola sedan nätstudier
* Nätverktyg för folkbildare - helt nätbaserat
* Sociala medier för folkbildare - helt nätbaserat
* Nätpedagogisk ämneskurs (engelska) - helt nätbaserat
* Nätpedagogisk påbyggnadskurs - träffar och nätstudier

Kurserna startar i februari-mars.

Läs mer om kurserna.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning vuxenutbildning digital kompetens folkbildning digitala lärresurser kurs

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-17

Skolsnack - bra filmer om skolfrågor

Skolsnack är en Facebookgrupp som diskuterar aktuella skolfrågor och i synnerhet IT och lärande.
Skolsnack producerar korta filminslag med intervjuer och diskussioner kring IT och lärande med inbjudna gäster. Filmerna läggs ut på nätet och alla är tillgängliga via gruppens Facebooksida.

Denna vecka, i samband med BETT-konferensen i London har de intervjuat Joakim Jardenberg, välkänd bloggare och numera VD i utvecklingsbolaget Mindpark. Han pratar här om sociala medier i skolan, varför Sverige inte hänger med i utvecklingen och hur man som lärare kan komma igång.Se flera filmer från Skolsnack

Följ Skolsnack på Facebook.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola lärande sociala medier IKT ungdomar

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-16

Nio nominerade till Surfa Lugnts pris för positiva internetsatsningar

Nio organisationer och projekt har nominerats till kandidater för Surfa Lugnts nyinstiftade pris som uppmärksammar positiva initiativ mellan unga och vuxna på nätet.


Priset ska delas ut i samband med Safer Internet Day den 7:e februari i år som har temat ”Connecting Generations”. Nu startar omröstningen på www.surfalugnt.se för att kora tre finalister där en jury sedan utser pristagaren.

Från unga IT-ambassadörer som utbildar vuxna till internetcafé på seniorboende och fritidsledare på nätet. De är några av de spännande projekt som har nominerats till Surfa Lugnts nyinstiftade pris för positiva internetsatsningar, för ökad kommunikation mellan unga och vuxna.

Från och med idag och fram till den 31 januari kan alla som vill rösta på de nominerade bidragen på Surfa Lugnts hemsida.

– Samtliga nio nominerade visar att det sker en mängd positiva initiativ inom en rad olika områden, där internet bidrar till att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan unga och vuxna. Alla dessa exempel förtjänar att spridas och fungera som inspiration till nya initiativ i Sverige, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Via omröstningen koras tre finalister, och därefter utser en jury från Surfa Lugnt årets pristagare som tilldelas 25 000 kronor för att fortsätta utveckla sin nätsatsning.

Priset delas ut i samband med Safer Internet Day den 7:e februari i år.

Källa: Pressmeddelande, Newsdesk 2012-01-13.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vuxenutbildning digital kompetens folkbildning delaktighet

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-13

Framtidens skola

Många delar av samhället har förändrats radikalt under de senaste 40 åren men skolan är ett undantag. Vi bygger även nya skolor enligt den traditionella modellen med klassrum, korridorer, aula och skåp. Men Vittraskolan i Stockholm har byggt helt annorlunda
Skolan Vittra Telefonplan i Stockholm har fått internationell uppmärksamhet för hur de har byggt en helt ny och modern lärmiljö. Skolan saknar nämligen klassrum och korridorer och består av flera olika områden där elever och lärare kan samlas i grupper eller arbeta ensamma. Alla använder bärbara datorer och kan arbeta var som helst i skolan. Miljön uppmuntrar till flexibla möten och klassundervisning saknas.

- När vi designade Vittra Telefonplan utgick vi från hur det faktiskt går till när vi lär, inte hur vi traditionellt byggt skolhus. Vi vill att skolan ska stimulera nyfikenhet och kreativitet och erbjuda reflektion och samarbete. Eleverna utrustas också med den senaste digitala tekniken i en snabbt föränderlig värld.

Den öppna miljön i skolan kan verka lite skrämmande för lärarna i början men den har tagits fram utifrån barnens perspektiv. Här ser du en kort film som förklarar tankarna bakom skolan:Läs mer


Läs mer på www.vittra.se/telefonplan.

Läs mer om projektet (med flera bilder) i artikeln Stockholm’s School Without Classrooms (på engelska).

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola barn

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-11

Sociala medier på jobbet - används mycket men förbjuds mer

En ny Europeisk undersökning visar att allt flera anställda använder sociala medier på jobbet men fler företag och organisationer förbjuder eller blockerar användningen.
En artikel på sajten TeknikFreak, Sociala medier blir allt vanligare som jobbverktyg, skriver om en ny undersökning som har gjorts av företaget Projectplace. De har nyligen frågat cirka 1200 projektledare och projektmedlemmar i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna om hur de använder sociala medier på jobbet.. Resultaten visar att andelen som använder sociala medier som arbetsverktyg har ökat från 23% under 2010 till 40% under 2011. Samtidigt svarade 35% att användning av sociala medier i tjänsten hade förbjudits av företaget, jämfört med endast 13% 2010.

– Det är intressant och förvånande att den ökande populariteten för sociala medier som ett arbetsredskap följs av en ökad skepsis bland många företag, säger Johan Zetterström, VD för Projectplace. I dessa tider kan man inte ignorera de fördelar som nya kommunikationskanaler tillför i kontakten med kollegor, partners och viktigast av allt kunder. Det är ganska märkligt att förbjuda något som kan ge ett helt nytt värde till ditt företag. 2012 är det dags för företagen att kavla upp ärmarna och ta reda på hur de kan dra nytta av sociala medier.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-11

iPad i skolan

Användningen av pekplattor i skolan ökar markant nu, i synnerhet inom förskola och grundskola.
Flera kommuner i landet satsar på pekplattor/surfplattor som Apples iPad genom att köpa in dem till barn i grundskolan och förskolan, enligt en ny artikel i Computer Sweden, Ipadvåg i skolan. Kungsbacka kommun satsar stort på IT och lärande och därför köper nu in över 2000 pekplattor till skolorna.

Enligt Lars Clemensson, utvecklingsledare för förskolan och grundskolan i Kungsbacka kommun:

– Det handlar om ett multimedialt lärande. Det finns fantastiska möjligheter för barnen att jobba med exempelvis bild i pekplattan. De kan bland annat gå ut dokumentera saker i naturen och samtidigt ha tillgång till internet.

Inte så långt därifrån ligger Härryda kommun som också satsar stort på pekplattor i klassrummet i stället för att köpa in större och dyrare elevdatorer.

Läs mer i Computer Sweden.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola lärande barn surfplatta förskola

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

1 kommentar v

Vellinge kommun

Min son som går på St. Hammars skola i Vellinge kommun börjar sin nya termin med en iPad. Skolan satsar stort :D
2012-01-11, 09.48 av @annicarosvall


2012-01-08

Norsk kommun publicerar gymnasieundervisning på iTunes

Telemarks kommun i Norge har blivit den första kommunen i Norge på Apples iTunes U plattform. Undervisningsfilmer från kommunens gymnasieskolor kan nu laddas ner gratis.
Telemark fylkeskommune lägger nu ut gymnasielärarnas föreläsningar och presentationer via Apples iTunes U plattform enligt en artikel i norska Computer World, Tar undervisningen i Itunes. Det betyder att alla filmer är tillgängliga för hela världen och kan spelas upp på valfri dator eller mobil när som helst. Anledningen bakom satsningen är att flytta föreläsningsmomentet från klassrummet för att ge mer tid till övning och fördjupning. Input sker då som läxor och eleverna kan se filmerna flera gånger om du vill. I klassrummet ska de öva med lärarens stöd.

Enligt projektlederen Rune Mathisen:
- Jeg er overbevist om at bruk av videoer har en plass i fremtidens skole. Ikke som en erstatning av læreren, men et tillegg. Det er lettere med tilpasset undervisning, og her kan elevene kjøre i sitt eget tempo. De kan ta pauser og spole tilbake, det er ikke mulig i klasserommet

Många lärare har spelat in sina föreläsningar sedan länge medan andra har behövt stöd för att komma igång. Fördelen med iTunes U är att hela kommunens utbud syns på ett ställe och är alltid tillgängligt. För dem som inte gillar Apple finns de flesta föreläsningar även på YouTube.

För att se filmerna måste du först ladda ner iTunes till din dator (gratis) - det fungerar även på PC.

Se några filmer inom näring och hälsa.
Se några filmer inom matematik på YouTube.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola video föreläsningar öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-06

Ledarskap och sociala medier - mer forskning behövs

Allt fler chefer provar sociala medier för att kommunicera både med medarbetare och med kunder. Men det saknas forskning om hur sociala medier påverkar kommunikation inom en organisation och som marknadsföringskanal utåt.
En ny artikel i Internet World, Det måste forskas mer om sociala medier, intervjuar forskaren Lena Lid Falkman vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon forskar om ledarskap och retorik med fokus på sociala medier och hon följer chefernas användning av Twitter.

- Jag analyserar vad de skriver om och hur det kan förändra kommunikationen med medarbetare, konkurrenter och även kunder. En intressant sak är gränsdragningen mellan vad som är publikt, privat och professionellt.

Hon efterlyser mer forskning som undersöker hur företagskommunikation håller på att förändras tack vare nya verktyg. Samtidigt inser hon att dagens forskning inte hinner ikapp de snabba förändringar som sker inom teknikutveckling eftersom det tar oftast upp till ett par år innan en artikel publiceras och då är slutsatserna redan föråldrade.

Hon tittar också på hur e-möten används inom organisationer och hur de kan förändra företagskulturen eftersom beslut och diskussioner kan ske utan hänsyn till fysiska möten.

Läs artikeln i Internet World.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag forskning sociala medier e-möte

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2012-01-03

Seminarium om socialt entreprenörskap

Begreppet socialt entreprenörskap har på senare år anammats inom praktik, politik, undervisning och forskning. Men vad är det vi lägger in i det? Det är temat på ESBRIs nästa seminarium, Socialt entreprenörskap
– Både solskenshistorier och orosmoln, 30 januari som även sänds på webben.
Tid: Måndag 30 januari 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Webbsändning: Direktsändning via Bambuser. I efterhand via ESBRI Webb-TV
Talare: Ester Barinaga (Copenhagen Business School) och Malin Gawell (forskare, ESBRI)
Anmälan och mer info: www.esbri.se/nastaforelasning

Begreppet socialt entreprenörskap har på senare år anammats inom praktik, politik, undervisning och forskning. Men vad är det vi lägger in i det? Vid första anblicken tornar en hjältebild – med tydliga inslag av det goda – upp sig. Skrapar vi lite på ytan framkommer såväl engagemang, kreativitet och möjligheter, som en ibland tung och svår vardag. Det sociala entreprenörskapet tacklar detta på olika sätt. I den bästa av världar rör det sig om en flerfald av fruktbara bidrag som bemöts på ett konstruktivt sätt, till exempel i utformningen av politik. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. I dag finns en debatt om vad socialt entreprenörskap är, vilken roll det har i samhället och inte minst om vad det betyder för enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att få veta hur man inom svensk och internationell forskning ser på begreppet och dess betydelse. För att se hur tankarna omsätts i praktiken gör föreläsarna djupdykningar i några olika sociala entreprenörskapsinitiativ. Exemplen hämtas från bland annat Fryshuset, Förorten i Centrum och KRIS.

Se tidigare föreläsningar inom entreprenörskap från ESBRI

Läs mer om socialt entreprenörskap.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag föreläsning entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>