Följ oss via RSS!
2011-11-30

Klassrum utan läroböcker

SVT Smålandsnytt har uppmärksammat ett projekt på Stagneliusskolan i Kalmar där man provar att undervisa i naturkunskap med bara nätbaserade lärresurser. CELA har varit med i denna utveckling tidigare i år.
SVT Smålandsnytt har ett reportage om läraren Dan FrendinStagneliusskolan i Kalmar och hur hans elever i naturkunskap arbetar med öppna digitala lärresurser i stället för vanliga läroböcker.

I stället för att vara styrda av läroboken får eleverna problem att lösa och de får använda sina mobiler och datorer för att tillsammans söka efter information och i vissa fall hitta hjälp utanför skolan. Detta speglar mer hur du arbetar i arbetslivet när du får ett problem; du tar kontakt med kollegor och samarbetar för att lösa problemet. Du lär dig att kritiskt granska information, hitta flera källor och diskutera med andra.

Bland annat används Facebook för gruppdiskussioner mellan eleverna. Läraren går in ibland och bidrar men i filmen säger Dan att eleverna brukar lösa det mesta själva. Läs gärna Dans blogg om processen: Den digitala naturkunskapen.

Tidigare i år var CELA med i denna utveckling genom att organisera inspirationsmöten för lärarna på skolan. Se vår tidigare artikel, Den digitala skolans möjligheter i naturkunskap.

Läs artikeln på SVT, Dumpar böckerna för Facebook.

Här ser du TV-reportaget från Smålandsnytt

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens öppna lärresurser digitala lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-29

Sociala medier öppnar nya dörrar för läraren

Sociala medier ger enorma möjligheter för läraren i sin undervisning men det gäller att använda rätt verktyg till rätt ändamål.
Så kan man summera en artikel om Fredrik Bodin, musiklärare i Tranås och Aneby i Småland, i Lärarnas Tidning, Blogg och twitter spränger gränserna. han använder Facebook, Twitter och bloggar för att skapa dialog med både elever och kollegor. Han startade försiktigt och har provat sig fram med olika verktyg. Nu är sociala medier en integrerad del av hans undervisning.

– Det började med att jag startade en blogg om skolfrågor i maj 2010, Swing it Magistern. Den fungerade som ett slags utlopp för mina funderingar om jobbet och skolan. Som ett sätt att sortera tankarna i skallen, kan man säga, och få igång ett samtal med kollegorna om lärarlivet.

En blogg till, för eleverna, kändes naturligt. Fredrik undervisar i elgitarr och bas sedan 2002 och har därför startat Gurabloggen, som ska bli ett forum för utlärning. När eleverna kommer hem kan de ta del av länkar till saker som dykt upp under lektionen, som exempelvis att gå in på Spotify och lyssna på en viss musiker.

– Jag ville komma utanför gränsen för de vanliga tjugominuterslektionerna. Eleverna kan enkelt ställa frågor och snabbt få svar om övningar och ackord. Jag har inte hållit på så länge men hittills har det varit mycket positiv respons.

En viktig detalj som han betonar är att skilja mellan lärarrollen och fritiden. Därför har han två Facebookkonton och olika bloggar. Det gäller att vara tydlig med hur man tänker använda varje verktyg och mot vilken målgrupp.

Läs artikeln i Lärarnas Nyheter.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg digital kompetens sociala medier twitter facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-23

Slöjdläraren bloggar

Bloggen Fröken Slöjddidaktik handlar om slöjd och didaktik och skrivs av Jenny Frohagen som är både slöjdlärare och forskare i ämnesdidaktik
Bloggen Fröken Slöjddidaktik är förmodligen helt unik i landet; en blogg om sljödundervisning i trä- och metalslöjd. Den drivs av Jenny Frohagen som kände behovet av att försöka skapa ett nätverk bland slöjdlärare för att diskutera undervisningsmetoder och reflektera kring varför slöjd är viktig i skolan. Enligt hennes profil på bloggen:

- Kommunikation och språk är mycket mycket mer än bara ord och text. Vi kommunicerar genom de föremål vi skapar, bär och omger oss med. Det är vår skyldighet som arbetar i skolan att låta barnen odla många och olika former för kommunikation. Min ambition med denna blogg är att lyfta frågor kring slöjd som skolämne - Högt och lågt om vad, varför, för vem, och hur... dvs. didaktikfältets frågor och fundamentet för lärares professionella kunnande.

Hon ser bloggandet dels som ett sätt att kommunicera med andra lärare och visa hur hon tänker och arbetar och dels som en dagbok där hon skriver egna idéer och reflektioner. Slöjdlärarna har oftast inte så mycket tid framför datorn men meningen är att bloggen kan inspirera andra och knyta nya kontakter.

Läs en artikel om bloggen i Lärarnas Nyheter: Fröken Frohagen bloggar om ämnets innehåll.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg lärande pedagogik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-22

Surfplattor i förskolan

Kungälvs kommun satsar på surfplattor i förskolan och har delat ut drygt 100 st till förskoleavdelningar i kommunen.
Varje förskoleavdelning i Kungälv har fått en surfplatta som barnen får dela och prova enligt en artikel i GP, Lär för livet med surfplatta. Plattorna fylls med olika spel och appar som hjälper barnen träna språk, bilder, siffror och koordination och barnen samlas kring sin surfplatta och leker tillsammans. Betoningen är därmed på samarbete och delade upplevelser i stället för att alla ska ha en egen platta.

En av lärarna förklarar så här:
– Det här blir ju också en träning i att samsas och att vänta på sin tur, konstaterar förskolläraren Helena Westling. Hon har sett till att plattan fyllts med allt möjligt innehåll – allt från språkprogram till pussel och spelklassikern Angry Birds. Allra bäst gillar Helena Westling applikationer med en tydlig pedagogisk idé – men hon understryker att även vanliga spel kan vara bra för barnens utveckling.

Fördelen med surfplattor i förskolan är att de styrs via pekskärmen och då blir det lättare för barnen att utforska dem än en vanlig dator med mus och tangentbord.

OBS: Bilden till vänster har ingen koppling till Kungälvs satsning
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar lek barn spel surfplatta förskola

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-21

Svenskarna och internet 2011

Den stora kartläggningen av svenskarnas internetvanor, Svenskarna och internet 2011, har nu släppts av Stiftelsen .SE. Idag finns det flera datorer i Sverige än det bor människor.
Rapporten Svenskarna och internet 2011 (Ladda ner rapporten) innehåller en detaljerad analys av hur svenskar använder nätet idag. Den tydligaste trenden är det stora genombrottet för mobilt internet med en fördubbling av användare under det senaste året.

– Äntligen ser vi det så länge väntade genomslaget av Internetanvändning i mobiltelefonen. Andelen som använder Internet i mobilen har legat relativt stabilt på cirka 20 procent av mobilanvändarna under flera år. Nu ser vi hur det spridit sig till långt många fler användare och till flera grupper, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE.

Andra intressanta fakta från rapporten:
* 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet.
* Internetanvändningen fortsätter att sjunka i åldrarna. I dag använder hälften av 3-åringarna Internet.
* Användandet av sociala medier ökar mest bland de yngre pensionärerna (från åtta till 25 procent) och bland de yngre tonåringarna (från 57 procent till 85 procent).
* Drygt hälften (57 procent) av svenska folket lyssnar på musik via Internet.
* Andelen svenskar som står utanför Internet minskar succesivt, även om minskningen går allt långsammare. Mellan 2010 och 2011 har antalet sjunkit från 1,5 miljoner till 1,33 miljoner.

Ladda ner rapporten

Källa: Pressmeddelande från .SE

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens delaktighet rapport internet IKT trend

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-21

Internetdagarna 21-23 nov med direktsändning

Den stora konferensen Internetdagarna 21-23 november sänds direkt på nätet. Ta chansen och se några av många spännande föreläsningar.
Internetdagarna är Sveriges största konferens inom internetutveckling och arrangeras varje år av Stiftelsen .SE.

- Evenemanget är Sveriges största inom sitt område och en oumbärlig mötesplats för alla som vill träffas och lära över traditionella branschgränser. Här möts representanter för teknik, tjänster och media med företrädare för frågor om användning och politik. Offentlig sektor möter det privata näringslivet. Entreprenörer bekantar sig med forskare, beslutsfattare lyssnar till utvecklare. På Internetdagarna finner du människorna som formar och utvecklar Internet i Sverige både idag och i framtiden.**

Över 100 talare medverkar och cirka 40 olika seminarier finns att välja mellan.

Se sändningarna från konferensen

Se programmet
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar konferens digital kompetens IKT web 3.0 web 2.0

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-17

Skapa en webbenkät

Behöver du skapa en snabb och enkel webbenkät för att få in återkoppling från kunder eller som kursutvärdering? Det finns flera bra verktyg på nätet och ett sådant heter Wufoo.
Wufoo.com är ett verktyg som hjälper dig skapa alla typer webblanketter för din webbsida: anmälan, registrering, enkät, utvärdering, betalning, intresseanmälan mm. Du behöver inga tekniska kunskaper för att skapa snygga formulärer eftersom verktyget har många mallar att välja mellan. Men du kan enkelt lägga in engen logga och färgschema om du vill. Sedan är det enkelt att bädda in formulären i webbsidan. Inga nya program behövs och all information lagras hos Wufoo "i molnet" så du kommer åt tjänsten varifrån som helst.

Du kan skapa upp till 3 blanketter gratis och sedan får du uppgradera till en betalversion med kostnader mellan 100 - 1200 kronor per månad.

Folkbildningsrådets blogg Re:flexkan du läsa en längre beskriving av Wufoo: Re:flex rekommenderar Wufoo

Se en demonstrationsguide till WuFoo.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag verktyg e-handel molntjänster

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-17

Utan Internet ...

En ny film som visar vilka nya möjligheter som kan öppna sig via Internet. Filmen ingår i den nationella kampanjen om digital delaktighet, Digidel 2013
Utan Internet är titeln på denna film som har skapats för att stödja den nationella kampanjen Digidel 2013. Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige med målet att få en halv miljon svenskar ut på nätet innan slutet av 2013. Titta gärna på deras hemsida för information om aktiviteter där du bor och för att se hur du kan bidra.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens folkbildning delaktighet video film

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-16

IT och musikundervisning

Det finns många verktyg på nätet som kan användas som hjälp och inspiration inom musikundervisning. En ny artikel på Skollyftet ger några praktiska tips till alla musiklärare.
I en ny artikel på Skollyftet, IT och musiken, beskriver musikläraren Martin Snickars från Vimmerby vilka verktyg han använder för att låta sina elever utveckla sitt musikintresse både i klassrummet och hemma.

Han ger exempel på verktyg som ger träning i till exempel ackordspel, melodispel, musikskapande, notskrift och även en gratis stämapparat. Här finns det flera bra länkar för såväl musiklärare som unga musiker.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola verktyg IKT musik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-15

För det vidare

För det vidare är namnet på en ny satsning av Skolverket att locka unga vuxna att bli lärare. Webbplatsen innehåller mycket inspiration även för alla som redan är lärare.
Skolverket hoppas kunna locka flera unga vuxna till läraryrket via kampanjen För det vidare. Webbplatsen har information om läraryrket, lårarutbildningen samt en självtest för att se om du passar till yrket. Efter att ha gått genom testet får du rekommendationer på inriktningar och förslag på utbildningar.

Det som är intressant för alla inom utbildning är en imponerande samling bloggare, många redan välkända på nätet, var och en med sin egen specialisering:
* Camilla Lindskoug (Gymnasielärare, svenska, engelska)
* Josef Sahlin (Grundskola årskurs 1-3)
* Kristina Olsson (Yrkeslärare, naturbruk)
* Mats Larsnäs (IT-pedagog, förskola, grundskola)
* Anne-Marie Körling (Grunskola årskurs 1-7)
* Carl-Mikael Larsson (Gymnasielärare, digitala medier)

Som smakprov läs gärna en ny bloggpost av Mats Larsnäs Mobilt Lärande – föreläsning och samtal med lärarstuderande på Högskolan i Borås om hans projekt i mobilt lärande på Smedingeskolan i Kungsbacka. Bildspelet som hör till artikeln ser du här:Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg digital kompetens mobilt lärande

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-14

Seminarium - Vad kan vi lära av framgångsrika miljöteknikföretag?

En ny spännande föreläsning från ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) kommer 21 november - Innovationskraft i praktiken: Vad kan vi lära av framgångsrika miljöteknikföretag? Seminariet hålls i Stockholm men sänds även på webben.
Innovationskraft i praktiken: Vad kan vi lära av framgångsrika miljöteknikföretag?

Från ESBRIs information:

Hur bär man sig åt för att realisera innovationer, växa och nå internationell framgång? Detta är en brännande fråga för många företagare. Enligt forskaren Per Frankelius (Örebro Universitet) handlar det framför allt om tre faktorer: Rätt kompetens, rätt anpassning av företaget till omvärldsfaktorer, och rätt marknadsföring.

Tyvärr är det inte alltid helt lätt att avgöra vilka som är företagets strategiska kompetensluckor. Under sin Estradföreläsning 21 november kommer Frankelius att presentera en praktisk metod för kompetensbehovsanalys. Han utlovar också en (preliminär) lista på nyckelfaktorer för framgång.

Tid: Måndag 21 november 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Per Frankelius, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Webbsändningen sker på ESBRIs Bambuser-kanal.

Läs mer om föreläsningen och anmälan.

Föreläsningen är en del i Global Entrepreneurship Week Sweden.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag video föreläsning entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-11

Webbseminarium - Öppna digitala lärresurser, en del av dagens undervisning

Lärarnätverket Dela! och Skolforum bjuder in till ett gratis webbseminarium om öppna lärresurser 22 nov. Seminariet är den sista delen i en serie om två webbseminarier och en paneldiskussion på Skolforum.
Öppna digitala lärresurser, en del av dagens undervisning
22 november 15.30 - 17.00

Vad är egentligen öppna digitala lärresurser? Kort sagt rör det sig om allt material och alla tjänster som är fritt tillgängliga på Internet och kan användas för undervisning och lärande. Ofta är det även tillåtet att förändra och vidareutveckla innehållet. Vilka villkor som gäller brukar anges med en licens från Creative Commons.

Till de öppna lärresurserna räknas bland annat texter, inspelade lektioner och föreläsningar, presentationer och simulationer. Tjänster som kan användas för att utveckla, använda eller sprida innehåll, till exempel länksamlingar eller lärgemenskaper, ingår också i begreppet.

Nätverket Dela! bjuder in till ett webbseminarium om öppna lärresurser. Seminariet är den sista delen i en serie om två webbseminarier och en paneldiskussion på Skolforum.

På detta seminarium kommer frågor om bedömning och finanisering att lyftas fram.

Seminariedeltagarna är:
Karin Aaseby, gymnasielärare Värmdö
Björn Kindenberg, klasslärare år 5, Stockholms stad
Margareta Hellström, lärarutbildare KTH Learning Lab
Rickard Vinde, direktör på läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel
Ebba Östlin, kommunalråd (S) i Botkyrka
Olof Sundin, forskare

Moderator: Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
Inledning och sammanfattning: Stefan Pålsson, frilansskribent och analytiker

Hur går det till?

Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till webbsändningen, via mail till alla anmälda deltagare dagen, före seminariet.

Anmälan

Maximalt antal deltagare är 200 st, så anmäl dig snarast för att vara säker på att få plats.

Klicka här för att komma till anmälan.

Se de två tidigare seminarierna på Dela!

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens pedagogik seminarium öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-10

Lär dig sociala medier via sociala medier

Tänker du starta en Facebook sida för ditt företag eller organisation? Ett bra sätt att få inspiration är att se hur andra gör eller gå med i en grupp där du kan få råd och inspiration.
Innan du skapar en egen sida kan du ha nytta av en del grupper på Facebook som diskuterar hur man marknadsför sig på just där. Till exempel grupperna Sociala medier för småföretagare och Sociala medier i offentlig sektor. Här kan du hitta bra tips, länkar och diskussioner som kan hjälpa dig komma igång eller utveckla din organisations närvaro i sociala medier.

Vill du lära dig mer om olika sociala medier kan du även gå en gratis utbildning Delning.nu som tar dig genom olika sociala medier med hjälp av filmer, övningar och diskussion med andra studenter.

Lär dig mer om sociala medier hos CELA.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag digital kompetens sociala medier kurs

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-09

Folkhögskola som app

Allt fler utbildningsinstitutioner ser stora fördelar med mobila appar för att distribuera kursinformation, filmer och annat material. MKFC Stockholms Folkhögskola är nu den första folkhögskolan med en app.
MKFC Stockholms Folkhögskola lanserar nu sina appar för både iPhone och Andrioid-mobiler. Genom dessa appar kan du få tillgång till information om kurser, skolans nyheter, söka kurser samt att hålla kontakt med MKFC Stockholms Folkhögskola på ett enkelt och smidigt sätt direkt ifrån telefonen. Apparna kan laddas ner gratis.

* Ladda ner för iPhone.
* Ladda ner för Android.

Varje termin har MKFC ett tema som blir som en röd tråd i alla sina utbildningar och i våras var det mobilt lärande. Dessa nya appar är ett synligt reslutat av satsningen.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar folkbildning mobilt lärande mobil app

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-07

Prova-på träffar i Olofström

Olofströms bibliotek arrangerar flera prova-på träffar för alla som inte är vana vid datorer och webben. Flera gånger fram till Jul ordnas träffar där man kan få stöd att komma igång.
Som en del av den nationella kampanjen Digidel kommer Olofströms bibliotek att arrangera prova-på kvällar för alla som vill komma igång på nätet men saknar stöd. Framöver planerar de att bjuda in representanter från organisationer som erbjuder viktiga tjänster på nätet, som banker och Försäkringskassan.

- Många som deltar är kvinnor, äldre och pensionärer. Men även vårdpersonal som tidigare inte arbetat med datorer. Så behovet finns överallt. De flesta har ingen datorvana, så man ska inte känna sig ensam om att vara ny inför datorn, säger studiebibliotekarie Lena Engkjaer.

Läs mer i en artikel på Commersen.se, Fler ska bli datorvana.

Programmet


Fredag 11 nov
11.00-12.00 Grundläggande datoranvändning. Hantering av tangentbord och mus.

Tisdag 15 nov
13.00-15.00 Våga surfa! Inspiration och prova-på.

Fredag 2 dec
11.00-12.00 Grundläggande datoranvändning. Hantering av tangentbord och mus.

Tisdag 6 dec
15.00-17.00 Våga surfa! Inspiration och prova-på.

Kontakt
Olofströms bibliotek
Östra Storgatan 24
Tel. 0454 - 936 00
E-post: biblioteket@olofstrom.se

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vuxenutbildning digital kompetens folkbildning delaktighet bibliotek

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-04

Vem gör vad inom innovation och entreprenörskap?

Letar du efter en expert inom entreprenörskap och innovation som gästföreläsare eller projektmedlem? ESBRI lanserar nu en databas med många av de främsta experterna inom området.
ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) har skapat databasen Vem gör vad inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsforskning? med profiler och kontaktinformation till över 100 forskare och experter som arbetar med forskningsfälten innovation, småföretagande och entreprenörskap presentera sig och sin forskning. Experterna, från doktorander till professorer, finns på de flesta svenska lärosäten och bakom varje namn finns en fullständig profil med detaljer om forskningsområdet, genomförda projekt, specialiseringar mm.

Databasen utökas ständigt och alla som forskar inom området är välkomna att höra av sig till ESBRI.

- Databasen är öppen för journalister, policymakare, företagare, forskare och andra med intresse för området. Att ingå i Vem gör vad innebär att du och din forskning får ökad synlighet i ett relevant sammanhang.

Läs mer på Esbribloggen, Ny databas. Vem gör egentligen vad?.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet företag forskning föreläsare entreprenörskap innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-04

Mobilen som plånbok

I Sverige har är vi fortfarande ganska ovana vid att betala för vardagliga utgifter via mobilen. Men i Kenya har mobilen blivit de fattigas bank enligt en artikel i Computer Sweden.
Nästan 14 miljoner kenyaner använder idag tjänsten M-Pesa för att skicka pengar till släktingar eller betala för varor i affären. Man sätter in pengar på ett konto hos M-Pesa och sedan kan man överför belopp mellan M-Pesa kunder via sms. Mobilen blir därmed ett bankkonto och man slipper risken att bli rånad när man har större belopp kontanter på sig. Man kan även betala andra som inte har en mobil; då måste mottagaren hämta ut pengarna på en kiosk i stället och legitimera sig.

Denna tjänst har helt enkelt ersatt bankerna och för de flesta är M-Pesa den enda banktjänst de behöver. Här hemma har vi provat mikrobetalningar via mobilen för bussresor eller parkeringsavgifter men det finns säkert en del vi kan lära oss från länder som Kenya.

Läs artikeln på Computer Sweden, Här är mobilen de fattigas bank.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-handel mobil

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-03

Framtidsstress

Känns det allt svårare att hinna med alla nätverk, meddelanden, nyheter och diskussioner som fyller våra liv idag? Många lider av framtidsstress.
Framtidsstress eller livsacceleration är temat på denna månads nyhetsbrev från Futurewise. Allt fler känner sig stressade över informationsöverflödet och känslan av att man inte hänger med eller förstår det som händer i världen ökar.

- Medieakademin ställde i en undersökning för ett par år sedan frågan om vad man tycker om tempot i dagens samhälle jämfört med för 5–10 år sedan. 9 av 10 tyckte att tempot hade ökat, varav 58 procent svarade att tempot var mycket högre.

Anledningen till överflödet är att det helt enkelt finns så många fler som lägger ut information. Enligt Världsbanken finns det 18 miljoner forskare i världen; ungefär 80% av alla forskare som någonsin har levt lever idag. Lägg till att miljoner lekmän och entusiaster också publicerar i ökande takt så ser man varför man känner sig stressad. Ju mer information som finns tillgänglig desto mer behöver vi pålitliga filter.

Se nyhetsbrevet Livsacceleration (pdf)

Prenumerera på Futurewise nyhetsbrev.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar nyheter information digital kompetens trend

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>

2011-11-02

Kommunala regler på webben

Kommuner och landsting ska lägga ut beslutade regler på sina webbplatser, föreslår SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
SKL föreslår att ansvaret för att publicera gällande lagar och förordningar ska ligga hos kommuner och landsting i stället för hos länsstyrelserna som har ansvaret idag.

– Det är ett bra steg på vägen mot en e-förvaltning. Kommuner och landsting strävar efter att så mycket som möjligt använda internet och annan it-teknik för kommunicera och tillhandahålla tjänster för allmänheten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Än så länge är det oklart när detta förslag ska börja gälla och hur snabbt nya regler och förordningar ska publiceras.

Läs mer hos SKL, Bra med kommunala regler på webben.

Läs hela yttrandet i dokumentet, Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun landsting e-government

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>X-Ovation >>

Media Evolution >>